Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisationer

Jämfört med många andra länder är korruptionsproblemen färre och mindre i Sverige - men de förekommer, något som ofta belyses i media. Många svenska organisationer verkar också internationellt och kommer då ofta i kontakt med andra arbets- och samhällskulturer, där korruptionsbeteenden kan vara mer vanliga än i Sverige. Av den anledningen är det viktigt för verksamheten att agera i förebyggande syfte och bygga upp en handlingsplan för hur korruption ska hanteras.

För organisationer som stödjer TI Sveriges verksamhet kan TI Sverige erbjuda följande:

- ta del av den samlade erfarenheten om god antikorruptionskultur som finns hos TI Sverige och Transparency Internationals nätverk;
- informera personal om antikorruptionsarbetet i Sverige och utomlands;
- delaktighet i de seminarier och andra evenemang som TI Sverige anordnar som ger värdefulla kontakter med företag och andra organisationer inom olika branscher;
- göra det möjligt för organisationen att stödja det breda arbetet i Sverige att skapa en korruptionsfri kultur och även bidra till en bättre internationell ordning.
- goodwill genom att medlemskapet visar att organisationen är medvetet om vikten av korruptionsbekämpning och en god antikorruptionsskultur;

Avgifterna är enligt följande*:
Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor
Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer: 5 000 kronor
Ideell förening: 1 000 kronor

*Siffror rörande omsättning gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

För mer information om hur ditt företag kan bli medlem kontakta vårt kansli.

TI Sveriges Donationspolicy

Följ oss

Vill du veta mera?