Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Årets Visselpipa

Styrelsen för TI Sverige beslutade 2007 att instifta priset Årets visselpipa, uppkallat efter det engelska begreppet "whistleblower" som syftar till en person som avslöjar oegentligheter, såsom korruption, inom såväl offentlig som privat sektor.

Årets Visselpipa delas ut till person/er/organisation verksam i Sverige eller med anknytning till Sverige som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på civilkurage är en viktig faktor för bedömningen.

TI Sveriges styrelse tar nu emot nomineringar till Årets Visselpipa

Förslag till nomineringar mottas av styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringar ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget, gärna med hänvisning till publicerat material i någon form. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de, som lämnar förslaget, har till den nominerade. Nomineringar ska ha inkommit senast 31 mars 2018.

Frågor besvaras av: Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, tfn: 073-056 70 51

Tidigare pristagare:

2017: Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens Fastighetsverk
Motiveringen lyder: ”Richard Lindwall slog redan 2014 larm om misstänkt fusk med fakturor inom Statens Fastighetsverk. Han använde sig av interna rapporteringsrutiner, men möttes av tystnad från högsta nivå. Under tiden gjorde han en omfattande dokumentation av missförhållanden, som senare avslöjades i media. Richard Lindwall har visat prov på både mod och civilkurage genom att aktivt medverka till att allvarlig korruption i ett prestigeladdat statligt verk kunde komma fram i ljuset.”

2016: Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare, Karl-Henrik Grinnemo, överläkare och Oscar Simonson, med dr.
Motiveringen lyder: ”Läkarna anmälde redan 2014 forskningsfusk vid Karolinska Institutet. De äventyrade därmed sina egna karriärer i en miljö, som av förklarliga skäl värnar om sina högt ansedda forskare. Fuskets huvudsakliga syfte var att vinna en oförtjänt framgång. Därtill kommer att de fyra läkarna avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening.”

2010: Karin Törnqvist och Peter Magnusson
Motiveringen lyder: "Konsulten Karin Törnqvist som visat stort civilkurage genom att påtala allvarliga missförhållanden inom Göteborg Energi, samt Undersköterskan Peter Magnusson som visat stort civilkurage genom att slå larm om rasistiska uttalanden på Södertälje sjukhus."

2009: Ara Abrahamian
Motiveringen lyder: "Ara Abrahamian, som med hög personlig kostnad, har riktat uppmärksamheten mot brist på öppenhet inom elitidrotten. De regeländringar som han genom sitt handlande bidragit till kommer att minska risken för korruption inom idrotten.”

2008: Christer Hansson
Motiveringen lyder: "För hans bidrag till avslöjandet av den europeiska kartellen på planglasmarknaden."

2007: Åsa Sveds, journalist med hemvist på Gotland
Motiveringen lyder: "Genom ett enträget arbete har Åsa Sveds bidragit till att sätta korruptionsfrågorna i fokus genom sina artiklar i Gotlandstidningen och genom sin bok Pengar i sjön – om män, makt och mutor."

Följ oss

Vill du veta mera?