Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Årets Visselpipa

Transparency International Sverige uppmärksammar sedan 2007 en eller flera personer som har avslöjat oegentligheter, inom såväl offentlig som privat sektor. Utmärkelsen kan gå till en anställd som har visat civilkurage genom att röja korruption inom den egna sfären. Den kan gå till exempelvis användare, kunder eller anhöriga som uppmärksammat otillbörliga avsteg från regelverk eller rutiner. Årets Visselpipa kan också ges till en journalist som avslöjat maktmissbruk eller andra oegentligheter.

Frågor? Kontakta vårt kansli

Tidigare pristagare:

2021: Ingrid Leirnes och Stine Christophersen
Motiveringen lyder: Utmärkelsen Årets Visselpipa 2021 går till Ingrid Leirnes och Stine Christophersen som, i sina respektive roller som medicinsk sekreterare och vårdbiträde, har visat prov på stort civilkurage och mod genom att avslöja allvarliga missförhållanden i vården. Båda pristagarna utsattes för repressalier när de – efter upprepade försök att uppmärksamma respektive arbetsgivare på brister i patientsäkerheten under Covid-19-pandemin – valde att offentligt kritisera sina arbetsplatser. Trots det höga personliga pris de båda pristagarna har fått betala för sina insatser har detta inte hindrat dem från att driva frågan vidare och stå upp för rätten till en god och säker vård för alla – liksom för den för demokratin viktiga meddelarfriheten. 

2018: Annette Olofsson och Jens Johanson, Transportstyrelsen
Motiveringen lyder: Redan sommaren 2015 larmade de om myndighetens avsteg från lagkrav för säkerhetskontroll inom Transportstyrelsen.
 
De möttes av motstånd och likgiltighet från både verksledning och styrelse. Uthålligt har Annette Olofsson och Jens Johanson utifrån sina respektive yrkesroller kämpat för att skydda samhällsviktig information. Annette Olofsson följde de interna rapporteringsvägarna utan respons. Jens Johanson larmade externt till Säpo. Deras agerande avseende säkerhetsriskerna visar på civilkurage, som i sin tur i högsta grad bidrog till att IT-skandalen inom Transportstyrelsen kunde avslöjas sommaren 2017.

2017: Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens Fastighetsverk
Motiveringen lyder: ”Richard Lindwall slog redan 2014 larm om misstänkt fusk med fakturor inom Statens Fastighetsverk. Han använde sig av interna rapporteringsrutiner, men möttes av tystnad från högsta nivå. Under tiden gjorde han en omfattande dokumentation av missförhållanden, som senare avslöjades i media. Richard Lindwall har visat prov på både mod och civilkurage genom att aktivt medverka till att allvarlig korruption i ett prestigeladdat statligt verk kunde komma fram i ljuset.”

2016: Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare, Karl-Henrik Grinnemo, överläkare och Oscar Simonson, med dr.
Motiveringen lyder: ”Läkarna anmälde redan 2014 forskningsfusk vid Karolinska Institutet. De äventyrade därmed sina egna karriärer i en miljö, som av förklarliga skäl värnar om sina högt ansedda forskare. Fuskets huvudsakliga syfte var att vinna en oförtjänt framgång. Därtill kommer att de fyra läkarna avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening.”

2010: Karin Törnqvist och Peter Magnusson
Motiveringen lyder: "Konsulten Karin Törnqvist som visat stort civilkurage genom att påtala allvarliga missförhållanden inom Göteborg Energi, samt Undersköterskan Peter Magnusson som visat stort civilkurage genom att slå larm om rasistiska uttalanden på Södertälje sjukhus."

2009: Ara Abrahamian
Motiveringen lyder: "Ara Abrahamian, som med hög personlig kostnad, har riktat uppmärksamheten mot brist på öppenhet inom elitidrotten. De regeländringar som han genom sitt handlande bidragit till kommer att minska risken för korruption inom idrotten.”

2008: Christer Hansson
Motiveringen lyder: "För hans bidrag till avslöjandet av den europeiska kartellen på planglasmarknaden."

2007: Åsa Sveds, journalist med hemvist på Gotland
Motiveringen lyder: "Genom ett enträget arbete har Åsa Sveds bidragit till att sätta korruptionsfrågorna i fokus genom sina artiklar i Gotlandstidningen och genom sin bok Pengar i sjön – om män, makt och mutor."

Följ oss

Vill du veta mera?