Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Allmänna villkor

Tillämpningsområde
När Frågeställaren kontaktar Stödlinjen för visselblåsning via telefon eller formulär accepterar Frågeställaren dessa villkor.

Friskrivningsklausul
Stödlinjen åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med Frågeställarens användande av information som tillhandahållits via kontakt med Stödlinjen eller information som publicerats på Stödlinjens hemsida.

Informationen som tillhandahålls av Stödlinjen via kontakt eller via Stödlinjens hemsida ska inte ses som juridisk rådgivning eller användas som bevisunderlag i en rättsprocess.

Stödlinjen ansvar inte för information länkad till tredje part.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och andra personuppgifter som Frågeställaren kan komma att uppge i kontakt med Stödlinjen behandlas av TI Sverige som personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen. Hur Stödlinjen hanterar personuppgifter framgår av TI Sveriges GDPR-policy som finns tillgänglig här.

Statistikinsamling
Stödlinjen samlar även in viss statistik utan personuppgifter i utvecklingssyfte.

Följ oss

Vill du veta mera?