Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Om Informationsbanken

Här hittar du en kortfattad beskrivning av visselblåsarlagen och vad den innebär, samt information om hur du kan gå till väga för att rapportera i enlighet med lagen. Vi har även sammanställt en ordlista över termer som kan vara relevanta i ett visselblåsarsammanhang.

Eftersom lagen är ny och successivt träder i kraft, beroende på verksamhetsutövares storlek, så bygger informationsbanken på en tolkning av vad som står i lagen. Inledningsvis är kunskapen begränsad om hur lagen faktiskt tillämpas eller tolkas i rättsliga sammanhang. Stödlinjen kommer successivt att bygga upp en informationsbank av faktiska exempel som kan ge ytterligare information till dig som vill veta mer om visselblåsning.

Följ oss

Vill du veta mera?