Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Publicerat

Här finns alla våra ställningstaganden, rapporter, verksamhetsberättelser och annat publicerat material. Saknar du något? Kontakta oss!


Strategier och planer

TI Sveriges Strategi 2021-2030

Publicerat: 2021 04 26

TI Sverige Strategi 2016-2020

Publicerat: 2016 02 25

TI Sverige Strategi 2013-2015

Publicerat: 2013 01 15

Remissyttranden och synpunkter

En effektivare upphandlingstillsyn

Publicerat: 2022 06 27

En gemensam angelägenhet

Publicerat: 2021 04 13

Ökad trygghet för visselblåsare

Publicerat: 2020 10 19

En omreglerad spelmarknad

Publicerat: 2017 08 03

Nya upphandlingsregler

Publicerat: 2006 08 01

Studier och rapporter

Interna visselblåsarkanaler

Publicerat: 2024 05 28

GCB2021

Publicerat: 2021 06 15

Hur ser svenskar på korruption?

Publicerat: 2016 11 16

Korruption i kommuner och landsting

Publicerat: 2012 05 15

Rapport från Almedalen 2011

Publicerat: 2011 07 05

Förvaltningsdokument

TI Sverige Årsberättelse 2023

Publicerat: 2024 04 25

TI Sverige Årsbokslut 2023

Publicerat: 2024 04 25

TI Sverige Årsberättelse 2022

Publicerat: 2023 05 09

TI Sverige Årsbokslut 2022

Publicerat: 2023 05 09

TI Sweden AntiBribery Checklist

Publicerat: 2023 04 12

TI Sveriges Business Integrity Forum

Publicerat: 2022 09 26

TMK Almedalen 2022

Publicerat: 2022 06 30

TI Sverige Årsbokslut 2021

Publicerat: 2022 06 27

TI Sverige Årsberättelse 2021

Publicerat: 2022 06 27

Styrelsens arbetsordning 19 maj 2021

Publicerat: 2021 12 08

Investors Integrity Forum

Publicerat: 2021 09 22

TI Sveriges Stadgar

Publicerat: 2021 05 06

TI Sverige Årsberättelse 2020

Publicerat: 2021 04 29

TI Sveriges Revisionsberättelse 2021

Publicerat: 2021 04 29

TI Sverige Årsbokslut 2020

Publicerat: 2021 04 29

Senior Advisor Vaccines Advocacy

Publicerat: 2021 04 28

TI Sweden CSF Anti-Bribery Checklist

Publicerat: 2021 02 09

Antikorruptionsdagen 2020 Inbjudan

Publicerat: 2020 11 27

TI Sverige Revisionsberättelse 2020

Publicerat: 2020 04 30

TI Sverige Årsbokslut 2019

Publicerat: 2020 04 30

TI Sverige Årsberättelse 2018

Publicerat: 2019 04 29

TI Sverige Årsbokslut 2018

Publicerat: 2019 04 29

TI Sverige Revisionsberättelse 2019

Publicerat: 2019 04 29

TI Sverige Strategiuppföljning

Publicerat: 2019 04 23

Revisionsberättelse 2018

Publicerat: 2018 04 16

TI Sveriges Donationspolicy

Publicerat: 2018 02 17

TI Sveriges stadgar

Publicerat: 2018 02 17

TI Sverige Styrelsens arbetsordning

Publicerat: 2017 06 14

Revisionsberättelse 2016

Publicerat: 2017 04 06

Verksamhetsberättelse 2016

Publicerat: 2017 03 21

Ekonomisk berättelse 2016

Publicerat: 2017 03 21

Revisionsberättelse 2015

Publicerat: 2016 03 17

Verksamhetsberättelse 2015

Publicerat: 2016 03 08

Ekonomisk berättelse 2015

Publicerat: 2016 03 08

Revisionsberättelse 2014

Publicerat: 2015 03 24

Verksamhetsberättelse 2014

Publicerat: 2015 03 11

Ekonomisk berättelse 2014

Publicerat: 2015 03 11

TI ABC Checklist

Publicerat: 2014 07 01

Revisionsberättelse 2013

Publicerat: 2014 03 07

Ekonomisk berättelse 2013

Publicerat: 2014 02 10

Verksamhetsberättelse 2013

Publicerat: 2014 02 10

Revisionsberättelse 2012

Publicerat: 2013 03 19

Ekonomisk berättelse 2012

Publicerat: 2013 03 18

Verksamhetsberättelse 2012

Publicerat: 2013 03 18

Revisionsberättelse 2011

Publicerat: 2012 03 30

Ekonomisk berättelse 2011

Publicerat: 2012 03 15

Verksamhetsberättelse 2011

Publicerat: 2012 03 15

Revisionsberättelse 2010

Publicerat: 2011 04 11

Ekonomisk berättelse 2010

Publicerat: 2011 03 16

Verksamhetsberättelse 2010

Publicerat: 2011 03 16

Revisionsberättelse 2009

Publicerat: 2010 03 22

Verksamhetsberättelse 2009

Publicerat: 2010 03 09

Ekonomisk berättelse 2009

Publicerat: 2010 03 09

Revisionsberättelse 2008

Publicerat: 2009 04 12

Verksamhetsberättelse 2008

Publicerat: 2009 03 26

Ekonomisk berättelse 2008

Publicerat: 2009 03 26

Revisionsberättelse 2007

Publicerat: 2008 04 09

Ekonomisk berättelse 2007

Publicerat: 2008 03 31

Verksamhetsberättelse 2007

Publicerat: 2008 03 31

Revisionsberättelse 2006

Publicerat: 2007 04 16

Verksamhetsberättelse 2006

Publicerat: 2007 03 17

Ekonomisk berättelse 2006

Publicerat: 2007 03 17

Revisionsberättelse 2005

Publicerat: 2006 03 27

Verksamhetsberättelse 2005

Publicerat: 2006 03 17

Ekonomisk berättelse 2005

Publicerat: 2006 03 17

Verksamhetsberättelse 2004

Publicerat: 2005 04 13

Följ oss

Vill du veta mera?