Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Tillsammans mot korruption

Sedan 2014 har, AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor (IMM) och TI Sverige tillsammans arbetat för att samla privata och offentliga aktörer i det positiva arbetet mot korruption. Tillsammans mot Korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår.

Tillsammans mot Korruption 2022

För åttonde året i rad arrangerar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige initiativet Tillsammans mot Korruption. Årets upplaga var en halvdag i Almedalen med tre separata seminarier med fokus på den första nationella handlingsplanen mot korruption; den nya visselblåsarlagstiftningen och den amerikanska mutbrottslagstiftningen.

Våra samarbetsparter under 2022 är EY, FAR, Konkurrensverket, PwC Sverige, Sida, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Statskontoret och Upphandlingsmyndigheten.

Tillsammans mot Korruption 2021

För sjunde året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption. Årets upplaga av Tillsammans mot Korruption blir ett antal olika aktiviteter där vi fokuserar på aktuella och relevanta frågeställningar inom transparens och antikorruption. I januari arrangerades ett webinarium om tjänstemannarollen och i maj bjuder vi in till en halvdag.

Våra samarbetsparter under 2021 är EY, FAR, Konkurrensverket, PwC Sverige, Sida, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Statskontoret och Upphandlingsmyndigheten.

Tillsammans mot Korruption 2020

För sjätte året i rad anordnar AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige Tillsammans mot Korruption. Tidigare år har vi genomfört aktiviteter under en heldag i Almedalen, men i år är inget riktigt som vanligt. Vi valde att ställa om och genomföra Tillsammans mot Korruption 2020 helt digitalt under hösten.

Tillsammans mot Korruption i Almedalen 2019

Den 4 juli arrangerades för femte året i rad Tillsammans mot Korruption, en heldag med seminarier, debatter och intervjuer - samt en välkomnande mötesplats - för att diskutera antikorruption. 2019 blev hållbarhet den stora övergripande frågan i Almedalen. Tillsammans Mot Korruptions heldag fokuserade på betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen. I Almedalen lanserades därför gemensamt ”Mål 0-ingen korruption” – ett mål som måste tas hänsyn till i alla andra delmål.

Tillsammans mot Korruption i Almedalen 2018

För fjärde året i rad arrangerade AmCham Sweden, Institutet mot Mutor och TI Sverige, torsdagen den 5 juli, Tillsammans mot Korruption i Almedalen - en heldag mot korruption. För mer information se www.tillsammansmotkorruption.se.

Följ oss

Vill du veta mera?