Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Strategi

Med ursprung i TI:s internationella strategi för 2016-2020 har TI Sverige utarbetat sin strategi för 2016-2020 vilken fokuserar på nedan angivna områden.

De två första områdena speglar TI Sveriges externa och utåtriktade verksamhet, medan det tredje området avser att stöda det interna och verksamhetsutvecklande arbetet.

1. Individer i samverkan

- Vi vill inspirera människor och stärka ledare inom privat och offentlig sektor, samt ideell sektor att engagera sig i arbetet för transparens och antikorruption.
- Vi vill främja god antikorruptionspraxis i företag, offentlig förvaltning och inom ideell sektor.
- Vi strävar efter att förbättra skyddet för de som har modet att avslöja och tala om korruption.
- Vi vill samarbeta med forsknings- och utbildningsinstitutioner för att utbilda framtida  ledare, och främja forskning, om antikorruption.

2. Starka institutioner och regelefterlevnad

- Vi vill påverka beslutsfattare att prioritera preventiva antikorruptionsåtgärder och att vidta åtgärder för bättre samordning av myndigheternas antikorruptionsengagemang.
- Vi vill stärka systemet för kommunal revision. Vi vill även lyfta de bristande rutiner som finns inom intern kontroll och offentlig upphandling.
- Vi vill belysa problemet med att kommuner inte alltid följer domslut vid överklagade upphandlingar.
- Vi vill arbeta för transparens i utnämningar av högre tjänster inom statsförvaltningen.
- Vi vill verka för transparens i finansieringen av politiska partier.
- Vi vill verka för regler, på främst riksdagsnivå, för transparent lobbying.
- Vi vill verka för införande av karensregler.

3. En stark TI Sverige-organisation

- Vi vill intensifiera våra ansträngningar att mobilisera mänskliga och ekonomiska resurser för att effektivt genomföra våra strategier och handlingsplaner.
- Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla och förstärka vår organisation genom ett kontinuerligt lärande, i form av regelbunden granskning av vårt arbete och utvärdering av vår effektivitet.

Följ oss

Vill du veta mera?