Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Tl Sveriges Conflict of Interest-policy, fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 14 juni 2017).

Styrelsens ordförande, invald av årsstämman i april 2016, är Ulla Andrén. Styrelsens viceordförande, vald inom styrelsen, är Birgitta Nygren. Styrelsens adjungerade kassaförvaltare är Göran Steen och styrelsens adjungerade sekreterare är Lotta Rydström.

Ulla Andrén
Ordförande
intressereg.
bio
Birgitta Nygren
Viceordförande
intressereg.
bio
Inga-Britt Ahlenius
Ledamot
intressereg.
bio
Lars Björklund
Ledamot
intressereg.
bio
Louise Brown
Ledamot
intressereg.
bio
Brita-Lena Ekström
Ledamot
intressereg.
bio
Céline Giertta
Ledamot
intressereg.
bio
Alf Persson
Ledamot
intressereg.
bio
Jasmin Draszka-Ali
Suppleant
intressereg.
bio
Ylva Skoogh
Suppleant
intressereg.
bio
Göran Steen
Adjungerad
kassaförvaltare
Lotta Rydström
Adjungerad
sekreterare

Kansli

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare,
e-post, tfn: 072-7445558

Valberedning

Carin Norberg
Sammankallande
e-post
Théo Jaekel
Kristina Simion
Anders Wiger

Revisorer

Björn Mothander
Karin Rudebeck
Anders Mellbourn
Suppleant
Camilla Thomson
SuppleantFölj oss

Vill du veta mera?