Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse 2021-2022

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga i styrelsen har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. 

Styrelsen har, i linje med Tl Sveriges Conflict of Interest-policy (uppdaterad 21 mars 2018), fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 17 juni 2020).

Styrelsens viceordförande är Alf Persson, Stephanie Leisnert är kassaförvaltare och Lotta Rydström är adjungerad sekreterare.Ulrik Åshuvud
Ordförandeintressereg.bio
Inga-Britt AhleniusLedamotintressereg.bio
Clas BarkmanLedamotintressereg.bio
Gunnela HahnLedamotintressereg.bio
Véronique LönnerbladLedamotintressereg.bio
Alf PerssonLedamotintressereg.bio
Anna PerssonLedamotintressereg.bio
Pontus SeldermanLedamotintressereg.bio
Ylva SkooghLedamotintressereg.bio
Hema LehockySuppleantintressereg.bio
Stephanie LeisnertSuppleantintressereg.bio
Sara TaxénSuppleantintressereg.bio
Peter WinaiSuppleantintressereg.bio

Valberedning 2021-2022

Ulla Andrén
Gunnar Bäckström
Lars Björklund (sammankallande)
Olle Lundin

Revisorer 2021-2022

Anders Hjertstrand
Mikael Ikonen
Anders Mellbourn, Suppleant

Kansli

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare,
e-post, tfn: 072-744 55 58 (helgfria vardagar under kontorstid) 

Riktlinjer för ersättning vid uppdrag

TI Sveriges styrelse har den 12 februari 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning vid uppdrag. Läs mer här. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Följ oss

Vill du veta mera?