Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Tl Sveriges Conflict of Interest-policy (uppdaterad 21 mars 2018), fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 14 juni 2017).

Styrelsens interimistiska ordförande, val vid styrelsmeöte 11 december 2018, är Louise Brown. Viceordförande, vald vid styrelsemötet den 11 december 2018 är Ulrik Åshuvud. Adjungerad sekreterare är Lotta Rydström.

Michaela Ahlberg
Ledamot
intressereg.
bio
Inga-Britt Ahlenius
Ledamot
intressereg.
bio
Lars Björklund
Ledamot
intressereg.
bio
Louise Brown
Styrelseordföande
intressereg.
bio
Brita-Lena Ekström
Ledamot
intressereg.
bio
Céline Giertta
Ledamot
intressereg.
bio
Alf Persson
Ledamot
intressereg.
bio
Claes Sandgren
Ledamot
intressereg.
bio
Ylva Skoogh
Ledamot
intressereg.
bio
Robert Cloarec
Suppleant
intressereg.
bio
Jasmin Draszka-Ali
Suppleant
intressereg.
bio
Ulrik Åshuvud
Viceordf.
intressereg.
bio

Kansli

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare,
e-post, tfn: 072-7445558 (helgfria vardagar under kontorstid)

Valberedning

Carin Norberg
Sammankallande
e-post
Théo Jaekel
Einar Lundgren
Kristina Simion

Revisorer

Björn Mothander
Karin Rudebeck
Anders Mellbourn
Suppleant
Camilla Thomson
Suppleant

Följ oss

Vill du veta mera?