Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Tl Sveriges Conflict of Interest-policy (uppdaterad 21 mars 2018), fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 17 juni 2020).

Styrelsens ordförande för 20219-2021, vald vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019, är Ulrik Åshuvud. Viceordförande är Alf Persson och kassaförvaltare är Peter Winai. Styrelsens adjungerade sekreterare är Lotta Rydström, exekutivsekreterare.

Ulrik Åshuvud
Styrelseordförande
intressereg.
bio
Alf Persson
Viceordförande
intressereg.
bio
Peter Winai
Kassaförvaltare
intressereg.
bio
Inga-Britt Ahlenius
Ledamot
intressereg.
bio
Brita-Lena Ekström
Ledamot
intressereg.
bio
Gunnela Hahn
Ledamot
intressereg.
bio
Véronique Lönnerblad
Ledamot
intressereg.
bio
Pontus Selderman
Ledamot
intressereg.
bio
Ylva Skoogh
Ledamot
intressereg.
bio
Gunilla Hesselmark
Suppleant
intressereg.
bio
Stephanie Leisnert
Suppleant
intressereg.
bio
Eva Persson
Suppleant
intressereg.
bio

Valberedning

Lars Björklund
Einar Lundgren
Carin Norberg

Revisorer

Anders Hjertstrand
Mikael Ikonen
Anders Mellbourn, Suppleant

Kansli

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare,
e-post, tfn: 072-744 55 58 (helgfria vardagar under kontorstid)

Riktlinjer för ersättning vid uppdrag

TI Sveriges styrelse har den 12 februari 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning vid uppdrag. Läs mer här. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Följ oss

Vill du veta mera?