Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Tl Sveriges Conflict of Interest-policy (uppdaterad 21 mars 2018), fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 14 juni 2017).

Styrelsens ordförande, val vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019, är Ulrik Åshuvud. Föreningens kassaförvaltare är Eva Bennett. Adjungerad sekreterare är Lotta Rydström.

Ulrik Åshuvud
Styrelseordförande
intressereg.
bio
Inga-Britt Ahlenius
Ledamot
intressereg.
bio
Eva Bennett
Ledamot/Kassaförvaltare
intressereg.
bio
Brita-Lena Ekström
Ledamot
intressereg.
bio
Céline Giertta
Ledamot
intressereg.
bio
Gunnela Hahn
Ledamot
intressereg.
bio
Alf Persson
Vice ordförande
intressereg.
bio
Pontus Selderman
Ledamot
intressereg.
bio
Ylva Skoogh
Ledamot
intressereg.
bio
Björn Blomqvist
Suppleant
intressereg.
bio
Robert Cloarec
Suppleant
intressereg.
bio
Michael Falk
Suppleant
intressereg.
bio
Emily Hasslev
Suppleant
intressereg.
bio

Valberedning

Einar LundgrenCarin Norberg
Kristina Simion

Revisorer

Björn Mothander
Karin Rudebeck
Anders Mellbourn
Suppleant

Kansli

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare,
e-post, tfn: 072-744 55 58 (helgfria vardagar under kontorstid)

Riktlinjer för ersättning vid uppdrag

TI Sveriges styrelse har den 12 februari 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning vid uppdrag. Läs mer här. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Följ oss

Vill du veta mera?