Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse 2023-2024

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor och med stor sakkunskap inom transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption. 

Som del av Tl Sveriges Conflict of Interest-policy (uppdaterad 21 mars 2018), fyller alla styrelserepresentanter i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje intresseregistrering, som fylls i på årlig basis, finns att tillgå i samband med respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 24 januari 2024).

Styrelsen utser inom sig, i enlighet med föreningens stadgar, viceordförande, kassaförvaltare och sekreterare. Clas Barkman och Stephanie Leisnert är viceordförande, Ylva Skoogh är kassaförvaltare och Lotta Rydström är adjungerad sekreterare.


Anna Persson
Ordförandeintressereg.bio
Clas BarkmanViceordförandeintressereg.bio
Gunnela HahnLedamotintressereg.bio
Hema LehockyLedamotintressereg.bio
Stephanie LeisnertViceordförandeintressereg.bio
Nils ResareLedamotintressereg.bio
Ylva SkooghKassaförvaltareintressereg.bio
Kaj JuhlinSuppleantintressereg.bio
Pia KarlbergSuppleantintressereg.bio
Giovanni LeoniSuppleantintressereg.bio
Anna Zetterström BellanderSuppleantintressereg.bio

Kansli

Ulrik Åshuvud, Generalsekreterare,
e-post, tfn: 070- 618 71 04

Lotta Rydström, Kanslichef,
e-post, tfn: 072-744 55 58

Klara Edenmo Sandmark, Koordinator för Stödlinjen,
e-post, tfn: 073-043 21 18

Valberedning 2023-2024

Ulla Andrén
Gunnar Bäckström
Christoffer Lindblad, sammankallande
Olle Lundin

Revisorer 2023-2024

Anders Hjertstrand
Fredric Hävrén
Anders Mellbourn, Suppleant

Etiskt ombud

Johan Hirschfeldt, läs mer här om TI Sveriges etiska ombud
e-post, tfn: 070-577 44 47

Riktlinjer för ersättning vid uppdrag

TI Sveriges styrelse har den 12 februari 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning vid uppdrag. Läs mer här. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Följ oss

Vill du veta mera?