Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Organisation

Transparency International Sveriges styrelse 2024-2025

TI Sveriges styrelse utgörs av personer med bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor och med sakkunskap inom transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption.

Som del av Tl Sveriges Conflict of Interest-policy (uppdaterad 21 mars 2018), fyller alla styrelserepresentanter i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och personliga intressen kan utrönas. Varje intresseregistrering, som fylls i på årlig basis, finns att tillgå i samband med respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 24 januari 2024).

Styrelsen utser inom sig, i enlighet med föreningens stadgar, viceordförande, kassaförvaltare och sekreterare. Stephanie Leisnert är viceordförande, Clas Barkman är kassaförvaltare och Lotta Rydström är adjungerad sekreterare.


Ossian EkdahlOrdförandeintressereg.bio
Stephanie LeisnertViceordförandeintressereg.bio
Michaela AhlbergLedamotintressereg.bio
Clas BarkmanKassaförvaltareintressereg.bio
Staffan HerrströmLedamotintressereg.bio
Gunnela HahnLedamotintressereg.bio
Kaj JuhlinLedamotintressereg.bio
Hema LehockyLedamotintressereg.bio
Helene MolanderLedamotintressereg.bio
Giovanni LeoniSuppleantintressereg.bio
Emanuel WittbergSuppleantintressereg.bio
Anna Zetterström BellanderSuppleantintressereg.bio

Kansli

Ulrik Åshuvud, Generalsekreterare,
e-post, tfn: 070- 618 71 04

Lotta Rydström, Kanslichef,
e-post, tfn: 072-744 55 58

Klara Edenmo Sandmark, Koordinator för Stödlinjen,
e-post, tfn: 073-043 21 18

Valberedning 2024-2025

Ulla Andrén
Gunnar Bäckström
Christoffer Lindblad, sammankallande

Revisorer 2024-2025

Anders Hjertstrand
Fredric Hävrén
Anders Mellbourn, Suppleant

Etiskt ombud

Johan Hirschfeldt, läs mer här om TI Sveriges etiska ombud
e-post, tfn: 070-577 44 47

Riktlinjer för ersättning vid uppdrag

TI Sveriges styrelse har den 12 februari 2019 beslutat om riktlinjer för ersättning vid uppdrag. Läs mer här. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Följ oss

Vill du veta mera?