Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Kontakta stödlinjen för visselblåsning

TI Sveriges stödlinje erbjuder information och stöd till personer som vill veta mer om visselblåsning. Stödlinjen drivs av personal och volontärer. Du kan komma i kontakt med oss via telefon eller säkert formulär. All kontakt du har med oss är konfidentiell och du kan även välja om du vill vara anonym.

Du kan själv ta del av viss information via vår digitala informationsbank. Här kan du läsa om visselblåsarlagen och ta del av sammanfattande beskrivningar om hur visselblåsarlagen är tänkt att fungera i praktiken. Eftersom lagen är ny och successivt träder i kraft, beroende på verksamhetsutövares storlek, så bygger informationsbanken på en tolkning av vad som står i lagen. Inledningsvis är kunskapen begränsad om hur lagen faktiskt tillämpas eller tolkas i rättsliga sammanhang. Stödlinjen kommer successivt att bygga upp en informationsbank av faktiska exempel som kan ge ytterligare information till dig som vill veta mer om visselblåsning.

Vad vi kan hjälpa dig med:
TI Sveriges stödlinje erbjuder information och stöd till personer som vill veta mer om visselblåsning. Det vi kan hjälpa till med är information om:

✔️ visselblåsares rättigheter och skyldigheter i offentlig, privat och ideell sektor i Sverige, 
✔️ det skydd visselblåsare har enligt visselblåsarlagen, och 
✔️ vilka rapporteringskanaler som finns och hur du kan gå till väga för att visselblåsa.

Vad vi inte erbjuder: 
✖️ Vi erbjuder inte juridisk rådgivning. 
✖️ Vi ger inte rättslig hjälp i en pågående rättsprocess eller förhandlingar. 
✖️ Vi utreder eller efterforskar inte specifika fall. Vi handlägger och/eller vidarebefordrar inte visselblåsarärenden till berörd instans eller företräder en visselblåsare i kontakt med rättsväsendet, arbetsgivare eller myndigheter. 

Att tänka på när du kontaktar oss:
✔️ När du kontaktar oss via telefon eller formulär accepterar du våra villkor – villkoren hittar du här.
✔️ Dela endast med dig av generell information och undvik att uppge uppgifter som kan identifiera personer, platser, produkter, arbetsplatser eller organisationer som relaterar till din fråga.
✔️ Vi förvarar data och uppgifter du delar med dig av på ett säkert sätt som följer dataskyddsförordningen – läs mer under allmänna villkor.
✔️ När du kontaktar oss får du ett referensnummer – spara det om du vill kontakta oss igen.

Telefon: 010-101 40 50

Vår telefonlinje har i nuläget öppet på helgfria tisdagar kl. 10.00-13.00 och helgfria torsdagar kl. 12.00-15.00.

Säkert formulär

Du kan när som helst ställa en fråga via vårt säkra formulär på stodlinjen.transparency.se. Vi återkommer i normalfallet nästkommande arbetsdag. När du kontaktar oss via formulär kan du välja att vara anonym. När du skickar in formuläret får du ett 16-siffrigt referensnummer. För att följa din fråga på stodlinjen.transparency.se måste du uppge det 16-siffriga referensnumret vid inloggning.

Följ oss

Vill du veta mera?