Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Stöd vår verksamhet

Med ditt stöd kan vi främja öppenhet, ansvar och integritet, bekämpa korruption och bidra till hållbara samhällen.

Genom att arrangera egna eller delta i andras konferenser, seminarier, föreläsningar, utbildningar eller workshops bedriver vi en bred informationsverksamhet för att öka medvetenheten och bygga kunskap om korruption och dess skadeverkningar. Vi fokuserar på det grundläggande förebyggande arbetet – som riskanalyser och varningssignaler – men även på hur man bör agera om man misstänker korruption i en verksamhet. Våra arrangemang är oftast öppna för alla intresserade och utan någon kostnad, men vi erbjuder även skräddarsydd utbildning för enskilda verksamheter.

Vi tar också initiativ till samarbeten, inom offentlig, privat och ideell sektor, för att motverka korruption i olika sektorer eller inom olika områden – det kan vara inom samhällsbyggnadssektorn eller inom offentlig upphandling. Vi är initiativtagare till olika nätverk som arbetar aktivt med att stärka och utveckla etik och regelefterlevnad i den privata sektorn; Business Integrity Forum och Investors Integrity Forum. Vi är även medgrundare av Tillsammans mot Korruption – en plattform för att belysa de goda exemplen i arbetet mot korruption i Sverige. En plattform till vilken flera svenska myndigheter och företag har anslutit sig. Vi uppmärksammar det mod som många visselblåsare har genom utmärkelsen Årets Visselpipa.

TI Sverige agerar för systemförändringar om ökad transparens som förstärker och slår vakt om integritet och ansvarsutkrävande samt motverkar korruption i såväl offentlig, privat som ideell sektor. Vi möter politiker, beslutsfattare eller andra viktiga aktörer för att driva på effektivare lagstiftning och regelefterlevnad, följa upp Sveriges åtaganden i internationella konventioner eller utveckla ramverk och riktlinjer för antikorruption. Vi är remissinstans för flertalet betänkanden och utredningar och bjuds in att medverka i möten mellan t.ex. myndigheter och civilsamhället.

TI Sverige är oberoende gentemot de svenska statsmakterna och finansieras främst genom bidrag och medlemsavgifter från företag och privatpersoner samt projektfinansiering. Ett bidrag till vår verksamhet hjälper oss att uppmärksamma och motverka korruption och att främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande för hållbar utveckling. Du kan stöda vårt arbete genom att antingen donera ett valfritt belopp eller bli stödjande medlem. Medlemskap kostar 250 kronor och avser det kalenderår man betalar in avgiften. Är du student är medlemsavgiften enbart 50 kronor! Som stödjande medlem är du även välkommen att delta i föreningens årsmöte, men du väljer själv hur engagerad du vill vara.

Du kan antingen använda Swish 123 266 8556 eller bankgiro 5858-3519. Bifoga gärna din e-post så att vi kan skicka en bekräftelse på ditt medlemskap eller ett tack för din donation. Swishar du en gåva, skickar vi gärna ett tack via sms.

Har du några frågor om oss, vår verksamhet eller vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss på info@transparency.se.

Vi tar inte emot anonyma donationer. Läs vår Donationspolicy.

Följ oss

Vill du veta mera?