Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Ensuring Equitable Access To Covid-19 Vaccines

Svenska Utrikesdepartementet har beviljat Transparency Internationals globala hälsoprogram (TI Global Health) finansiering för projektet ”Ensuring equitable access to Covid-19 vaccines” som främjar till att öka rättvis hantering av och minska riskerna för korruption i hanteringen av och tillgången till vaccin mot Covid-19. Projektet genomförs av Transparency International Global Health i samarbete med Transparency International Sverige och lokala TI-avdelningar i projektets tre fokusländer – Bangladesh, Uganda och Zambia. Projektet är indelat i två parallella armar – en nationell med fokus på de tre fokusländerna och en övergripande internationell.

Uppdateringar:

November 2021: I slutet på november 2021 var den vaccinerade andelen (med minst en dos) av befolkningen över 18 i Zambia 4,1%, Uganda 8,1% och Bangladesh 35%. (källa: Our World In Data) Detta kan ställas i proportion till vaccinationen i världens höginkomstländer där ett genomsnitt på 64% är vaccinerade med minst en dos (källa: UNDP Global Dashboard for Vaccine Equity). I Sverige är nu 85% av befolkningen över 16 år vaccinerade med minst en dos och 55% av de som är 80 år eller äldre har fått en påfyllnadsdos. (källa: Regeringskansliet)

Tillsammans med Transparency Internationals avdelningar i Bangladesh, Uganda och Zambia, har TI Global Health Program och TI Sverige fortsatt arbetet att förbättra möjligheterna för rättvis och jämlik tillgång till vaccin mot Covid-19 genom bland annat medverkan i lokala Covid-19-arbetsgrupper. Efter några månaders försening på grund av presidentvalet, kunde Zambia i oktober äntligen ha ett planeringsmöte med hälsoministeriet. Detta följdes av två lanseringar av projektet i november tillsammans med hälsoministeriet och lokala myndigheter och aktörer i östra och södra provinserna. Utöver nationella myndigheter som hälsoministeriet fanns även sju distrikt representerade. Lanseringen täcktes av så väl nationell som lokal TV och radio.

De tre medverkande TI-avdelningarna i Bangladesh, Uganda och Zambia har under november ställt frågor till både vaccinerade och icke-vaccinerade personer angående deras upplevelse av vaccinationen mot Covid-19. Ville de vaccinera sig? Kunde de vaccinera sig? Kunde de vaccinera sig utan att behöva betala eller var de på annat sätt tvungna att underlätta processen? De som inte vaccinerade sig - var det ett eget beslut eller förhindrades de att vaccinera sig på något sätt? Resultaten kommer att kompletteras med rapporter om eventuell korruption och orättvisor från till exempel olika telefonstödlinjer, etablerade av lokala myndigheter eller TI-avdelningarna, eller genom direktkontakt med Transparency International i de tre länderna. Resultaten publiceras i januari 2022 och kommer att utgöra grunden för en dialog med nationella myndigheter och aktörer om hur vaccindistributionen kan göras mer transparent och rättvis.

I november, höll TI Global Health Program en webbaserad workshop med kollegor från TI Bangladesh, Uganda och Zambia med fokus på jämställdhet till stöd för arbetet med vaccinering mot Covid-19. Workshopen fokuserade på metoder och tillvägagångsätt för att bidra till att alla människor ges samma möjligheter att bli vaccinerade mot Covid-19.

Augusti 2021: Projektet startade formellt i april i år men har, som många andra aktiviteter, påverkats av förseningar p.g.a. restriktioner och nedstängningar till svar på bland annat ökad smittspridning i de tre fokusländerna; Bangladesh, Uganda och Zambia.

De tre medverkande TI-avdelningarna har gjort initiala utvärderingar av risker för korruption och olika former av orättvisor i sina respektive länders vaccineringar mot Covid-19. Bedömningarna har utförts med hjälp av ett verktyg utvecklat av Transparency International Global Health tillsammans med de tre TI-avdelningarna. Sammanställning och analys pågår. Landsavdelningarna planerar även en undersökning där både vaccinerade och icke-vaccinerade personer medverkar och ställs frågor angående deras upplevelse av Covid-19-vaccinationen. Kunde de som kvalificerades för vaccin och ville bli vaccinerade, vaccinera sig utan problem? Kunde de vaccinera sig utan att behöva betala eller var de på annat sätt tvungna att underlätta processen? De som inte vaccinerades, var det eget beslut eller förhindrades de att vaccinera sig? Resultaten från de initiala utvärderingarna om risker för korruption och orättvisor kompletteras därefter med undersökningen samt rapporter om eventuell korruption och orättvisor från en gratis telefonstödlinje som etablerats av TI Uganda. Tillsammans utgör detta grunden för en dialog med nationella myndigheter och aktörer om hur vaccindistributionen kan göras mer transparent och rättvis.

På internationell nivå, utvecklar Transparency International Global Health ett webbaserat verktyg för att kartlägga och analysera korruption på global nivå. Verktyget använder artificiell intelligens i sin analys av lokala och internationella nyhetsrapporter och artiklar om korruption. På så sätt kan man få en regelbundet uppdaterad bild av trender och typer av korruption i vaccineringen mot Covid-19 i världen. Information och data från verktyget planeras även bli tillgänglig för globala och lokala aktörer för att forska och förespråka för en mer transparent och rättvis vaccinhantering.

Kontakt:

Melissa Cederqvist Njihia
Senior rådgivare, TI Sverige

Följ oss

Vill du veta mera?