Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Investors Integrity Forum

Korruption försvårar all utveckling och är en påtaglig utmaning för många företag, inte minst de med global verksamhet. Korruption äventyrar företags förmåga att skapa värde och lönsamhet, och försämrar därmed den finansiella avkastningen.

Investors Integrity Forum (IIF) vill därför sätta mer ljus på företagens arbete mot korruption och på olika sätt uppmuntra till ökad regelefterlevnad.

Ett sätt är genom att utveckla dialogen mellan ägare och företag. Ett annat sätt är att förbättra investerarnas risk-analyser för att förebygga eller minska risken i sina portföljer. Genom IIF erbjuds investerare ta del av kunskap och expert-erfarenheter från både medverkande företag och Transparency Internationals globala nätverk. Det kan gälla frågor om en enskild marknad eller en viss bransch.

Som aktiv i forumet ges medlemsföretagen möjlighet att:
- Främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande för hållbar utveckling
- Medverka i rundabordsmöten med olika företag
- Ta del av kunskap och erfarenheter från svenska och internationella experter
- Stärka arbetet med riskanalyser
- Utbyta idéer och erfarenheter med andra investerare inom ovan frågor

TI Sverige har tagit initiativ till IIF i samverkan med Folksam, Första AP-fonden, SEB Investment Management, Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund. Handelsbanken Fonder har i december 2021 anslutit till IIF.

Är ni intresserade av forumet och/eller medlemskap är ni välkomna att kontakta TI Sveriges kansli.

Infoblad som pdf

Följ oss

Vill du veta mera?