Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sveriges stadgar finns här.

TI Sverige arbetar i Sverige med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar och verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande.

TI Sverige är inte ett brottsbekämpande organ utan arbetar förebyggande med att bidra till att undvika de skador som korruption innebär för alla delar av samhället.

TI Sverige är oberoende gentemot de svenska statsmakterna och finansieras främst genom bidrag och medlemsavgifter från företag och privatpersoner.

TI Sverige är en ideell förening, vars styrelse och styrelseordförande väljs vid årsstämman. Årsstämman beslutar också om föreningens stadgar. Styrelsesammansättningen föreslås av valberedningen. Styrelsen i TI Sverige arbetar ideellt vid sidan av sina andra uppdrag och engagemang. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som ombesörjer den löpande verksamheten. Läs mer här om föreningens olika funktioner.

Transparency International, till vilken ett hundratal nationella avdelningar världen över är anslutna, har sitt internationella sekretariat i Berlin. Sedan grundandet 1993 har Transparency International lyckats i sin målsättning att sätta korruption på den internationella agendan och har vuxit till att bli en internationell auktoritet på områden som rör korruption.

Följ oss

Vill du veta mera?