Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Business Integrity 2018-2020

TI Sverige har, tillsammans med våra systeravdelningar TI Litauen och TI Ryssland, beviljats projektfinansiering från Svenska Institutet. Projektet, Business Integrity in the Baltic Sea Region med syfte att stärka motståndskraften mot korruption hos företag verksamma i Östersjöregionen, löper från oktober 2018 till början av 2020. Beståndsdelar i projektet är bland annat en behovsanalys över vilka områden som kan behöva utvecklas för att stärka motståndskraften mot korruption bland företag verksamma i Östersjöområdet. TI Litauen och TI Ryssland identifierar vägar att förstärka samarbetet med näringslivet i respektive land. Här kommer ni att finna rapporter och annan matnyttig information om projektet.

Projektnyheter

I början av mars presenterade TI Sverige resultatet från behovsanalysen vid ett frukostseminarium i Stockholm.

Under hösten genomförde TI Sverige en behovsanalys om effektivt integritetsarbete i Östersjöregionen.

I januari 2020 kommer TI Ryssland att bjuda in ryska företag till en workshop om arbetet mot penningtvätt.

Den 2-3 december 2019 besökte TI Sverige Vilnius, Litauen för ett studiebesök hos företag, branschorganisationer, myndigheter, media och civilsamhället i syfte att diskutera hur man kan stärka motståndskraften mot korruption.

Den 1 juli 2019 bjöd TI Ryssland in ryska företag till ett möte för att diskutera antikorruption, etik och samverkansformer.

Den 9 april 2019 arrangerade TI Litauen, tillsammans med svenska ambassaden i Vilnius och svenska handelskammaren i Litauen, ett seminarium om transparens och etik i näringslivet.

Den 14-15 mars 2019 besökte TI Ryssland och TI Litauen TI Sverige och Stockholm för en workshop med syftet att utbyta erfarenheter och kunskaper om samarbete med företag och den privata sektorn. TI Sverige presenterade sitt arbete, sedan 2011, med Corporate Supporters Forum - ett näringslivsforum för svenska storföretag verksamma på marknader med höga korruptionsrisker. Flera företag i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum, medverkade och delade med sig av sin erfarenhet och kunskap om antikorruption och etiskt arbete i Östersjöregionen.

Gruppen besökte även CSR Sverige, Kommerskollegium och Business Sweden (bilder nedan) för att ta del av deras respektive arbete med etik, antikorruption och hållbarhet i samverkan med svenska företag.

Den 22 oktober 2018 träffades representanter från alla tre projektpartners i Köpenhamn, i samband med TI:s årsmöte och antikorruptionskonferensen IACC, för att officiellt starta upp samarbetet.

Det främsta syftet med mötet var att noggrant gå igenom projektplanen med tillhörande tidsplan och diskutera eventuella behov av revideringar. En viss förskjutning i aktiviteterna föreslås då projektets startdatum senarelades.

Följ oss

Vill du veta mera?