Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Business Integrity 2018-2020

TI Sverige beviljades, tillsammans med TI Litauen och TI Ryssland, projektfinansiering under 2018-2020 från Svenska Institutet. Projektet, Business Integrity in the Baltic Sea Region med syfte att stärka motståndskraften mot korruption hos företag verksamma i Östersjöregionen, löpte från oktober 2018 till oktober 2020. Beståndsdelar i projektet var bland annat en behovsanalys över vilka områden som kan behöva utvecklas för att stärka motståndskraften mot korruption bland företag verksamma i Östersjöområdet. TI Litauen och TI Ryssland har identifierat vägar att förstärka samarbetet med näringslivet i respektive land. Här finns rapporter och annan matnyttig information om projektet.

Projektnyheter

Projektet är slutrapporterat, reviderat och redovisat till finansiären Svenska Institutet. Svenska Institutet valde att belysa projektet i sin egen rapportering om projektaktiviteter.

I början av oktober 2020 publicerade TI Sverige den färdiga behovsanalysen - komplett med trendspaning och rekommendationer.

I september 2020 arrangerade TI Litauen en andra Corporate Integrity Forum, denna gång tillsammans med Special Investigation Service i Litauen.

I början av mars 2020 presenterade TI Sverige resultatet från behovsanalysen vid ett frukostseminarium i Stockholm.

Den 2-3 december 2019 besökte TI Sverige Vilnius, Litauen för ett studiebesök hos företag, branschorganisationer, myndigheter, media och civilsamhället i syfte att diskutera hur man kan stärka motståndskraften mot korruption.

I januari 2020 arrangerade TI Litauen tillsammans med Special Investigation Service i Litauen,en första “Transparency Talks” dikcussion.

I november 2019 arrangerade TI Litauen tillsammans med Lithuanian City of London Club ett möte om trender inom antikorruption.

Under hösten 2019 genomförde TI Sverige en behovsanalys om effektivt integritetsarbete i Östersjöregionen.

Den 1 juli 2019 bjöd TI Ryssland in ryska företag till ett möte för att diskutera antikorruption, etik och samverkansformer.

Den 9 april 2019 arrangerade TI Litauen, tillsammans med svenska ambassaden i Vilnius och svenska handelskammaren i Litauen, ett seminarium om transparens och etik i näringslivet.

Den 14-15 mars 2019 besökte TI Ryssland och TI Litauen TI Sverige och Stockholm för en workshop med syftet att utbyta erfarenheter och kunskaper om samarbete med företag och den privata sektorn. TI Sverige presenterade sitt arbete, sedan 2011, med Corporate Supporters Forum - ett näringslivsforum för svenska storföretag verksamma på marknader med höga korruptionsrisker. Flera företag i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum, medverkade och delade med sig av sin erfarenhet och kunskap om antikorruption och etiskt arbete i Östersjöregionen.

Gruppen besökte även CSR Sverige, Kommerskollegium och Business Sweden (bilder nedan) för att ta del av deras respektive arbete med etik, antikorruption och hållbarhet i samverkan med svenska företag.

Den 22 oktober 2018 träffades representanter från alla tre projektpartners i Köpenhamn, i samband med TI:s årsmöte och antikorruptionskonferensen IACC, för att officiellt starta upp samarbetet.

Det främsta syftet med mötet var att noggrant gå igenom projektplanen med tillhörande tidsplan och diskutera eventuella behov av revideringar. En viss förskjutning i aktiviteterna föreslås då projektets startdatum senarelades.

Följ oss

Vill du veta mera?