Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Företag

Jämfört med många andra länder är korruptionsproblemen färre och mindre i Sverige - men de förekommer, något som ofta belyses i media. Många svenska företag verkar också internationellt och kommer då ofta i kontakt med andra arbets- och samhällskulturer, där korruptionsbeteenden kan vara mer vanliga än i Sverige. Av den anledningen är det viktigt för företag att agera i förebyggande syfte och bygga upp en handlingsplan för hur korruption ska hanteras.

För företag som stödjer TI Sveriges verksamhet kan TI Sverige erbjuda följande:

- ta del av den samlade erfarenheten om god företagskultur som finns hos TI Sverige och Transparency Internationals nätverk;
- informera personal om antikorruptionsarbetet i Sverige och utomlands;
- delaktighet i de seminarier och andra evenemang som TI Sverige anordnar som ger värdefulla kontakter med andra företag och institutioner inom olika branscher;
- göra det möjligt för den juridiska personen att stödja det breda arbetet i Sverige att skapa en korruptionsfri kultur och även bidra till en bättre internationell ordning.
- goodwill genom att medlemskapet visar att den juridiska personen är medvetet om vikten av korruptionsbekämpning och en god företagskultur;

TI Sweden Framework for Corporate Members
(uppdaterad 7 juni 2018)
TI::s Anti-Bribery Checklist

Avgifterna för juridiska personer är enligt följande*:
Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning; > 150 MSEK: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning; < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor

*Siffror rörande omsättning gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

För mer information om hur ditt företag kan bli medlem kontakta vårt kansli.

TI Sveriges Donationspolicy

Följ oss

Vill du veta mera?