Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-590493.jpg

#ACCESSTOINFODAY - Tillgång till information

I Sverige har du inte bara rätt till insyn i beslutsprocesser (öppenhet eller transparens), du har även rätt till att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen).

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar.

Hur kan man förbättra offentlighetsprincipen?
Aktiv transparens
Sverige har kritiserats för bristande transparens trots offentlighetsprincipen. Transparency International Sverige anser att alla allmänna handlingar och offentlig information, som inte omfattas av sekretess, bör aktivt publiceras digitalt - en transparensgaranti.

Digitalt tillgänglig
Informationen ska vara lättillgänglig genom exempelvis publicering av maskinläsbar data i centrala databaser - som är öppna och gratis för användaren. Det underlättar informationsspridning och forskning samt minskar risken för desinformation.

Varför då?
En aktiv transparens av offentlig information, som exempelvis vid upphandling av offentliga tjänster, bidrar till trovärdighet för offentliga instanser, tillit för det demokratiska systemet, stärker ansvarsutkrävandet och minskar risken för korruption.

Följ oss

Vill du veta mera?