Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
stop-shield-traffic-sign-road-sign-39080.jpg

Antikorruption - förutsättning för hållbarhet

"Korruption riskerar sätta krokben för varje steg som tas mot hållbarhet"

Temat för Tillsammans Mot Korruptions heldag i Almedalen är betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen – Agenda 2030

"Korruption påverkar alla mål i Agenda 2030 – det är dags att erkänna det – det trista är att det inte heller går att korruptionskompensera som man klimatkompenserar. När mutor och vänskapskorruption fortfarande kan påverka vem som t.ex. får tillgång till mat, rent vatten, sjukvård och utbildning då har vi en lång väg kvar.

Det undangömda och ibland glömda delmålet 16.5 om att väsentligt minska alla former av korruption och mutor, är inte lika intressant att diskutera som t.ex. hållbar konsumtion och produktion, trots att korruption riskerar sätta krokben för varje steg som tas mot hållbarhet. För går det att köpa sig fri från ett åtagande genom en muta så finns det fortfarande stora möjligheter att göra det”, säger Ulrik Åshuvud ordf. i Transparency International Sverige.

”Transparency Internationals senaste korruptionsindex (CPI) visar att korruptionen, i likhet med koldioxidutsläppen, i världens länder inte minskar – i bästa fall är den oförändrad med några få undantag. Det bådar inte gott för uppfyllandet av hållbarhetsmålen och det är dags att börja prata mer om ”mutskam” än ”flygskam”, kommenterar Ulrik Åshuvud.

Ulrik Åshuvud fortsätter: ”Länder med ett högt CPI, som Sverige, kan inte luta sig tillbaka utan behöver också vara goda förebilder med effektiva åtgärder mot oegentligheter av svenska företag på den internationella marknaden och med högt ställda krav på motparter inom handels- och utvecklingssamarbete. Regeringen har, efter upprepade påpekanden av OECD, nu lagt fram ett förslag på stärkt straffrättsansvar och höjd maximinivå för företagsbot - men mycket arbete kvarstår.”

Läs mer om Tillsammans Mot Korruption här.

Följ oss

Vill du veta mera?