Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
closeup-photo-of-desk-globe-1165676.jpg

Inbjudan: Internationella antikorruptionsdagen 2020

Under 2019 lanserades Mål 0 - Ingen korruption - med syftet att synliggöra hur arbetet mot korruption är en grundförutsättning för hela Agenda 2030. Fokus det senaste året har av naturliga skäl legat på pandemin och dess konsekvenser. Ett flertal hållbarhetsexperter larmar nu om hur hållbarhetsarbetet under denna tid har blivit lidande. Samtidigt har den globala hälsokrisen satt nytt ljus på akuta hållbarhetsfrågor. Ett år senare - hur mycket närmare mål 0 är vi?

Regeringen förväntas inom kort anta en nationell handlingsplan mot korruption. Vilken betydelse kan en första nationell handlingsplan få i arbetet mot korruption? Vilka lärdomar kan dras av andra länders erfarenheter av en nationell handlingsplan mot korruption?

Den 9 december bjuder Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige in till ett webbinarium där dessa två ämnen diskuteras.

ANMÄL DIG HÄR senast den 7 december. Anslutningslänk skickas ut till alla anmälda den 8 december. Paneldiskussionen om hållbarhet hålls på svenska och samtalet om nationella handlingsplaner på engelska.

Varmt välkomna!

Program

Hållbarhet och korruption: ett år senare – hur mycket närmare mål 0 är vi?
Deltagare:
Tomas Kåberger, professor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor
Cecilia Berglin, expert inom korruptionsbekämpning och mänskliga rättigheter, Sveriges Kommuner och Regioner
Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
Moderator: Ulrik Åshuvud, ordförande, Transparency International Sverige

Nationell handlingsplan mot korruption - förväntningar och lärdomar
Vi har bjudit in Daniel Bruce, Chief Executive, Transparency International UK, som delar med sig av sina erfarenheter av nationella handlingsplaner i arbetet mot korruption. Tillsammans med Hayaat Ibrahim och Ulrik Åshuvud diskuteras vilka förväntningar man kan ha på en svensk handlingsplan och hur den kan ge effekt i arbetet mot korruption.

Följ oss

Vill du veta mera?