Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
politics-2361943_1920.jpg

Arbetet mot korruption

Korruptionsskandalerna i Sverige duggar tätt och vi ligger sämst till i Skandinavien enligt Transparency Internationals senaste korruptionsindex.

Mot den här bakgrunden har TI Sverige frågat de svenska riksdagspartierna om deras syn på korruption. Frågorna har rört bland annat behovet av skärpt partifinansiering, risker för korruption i offentlig upphandling och Sveriges bristfälliga mutbrottslagstiftning. Resultatet är nedslående. Inget parti driver idag frågan om etik och transparens, i en tid då en nationell handlingsplan mot korruption hade varit högst önskvärt.

Det är tydligt att uppfattningen om korruptionen i Sverige spretar. C tycker att det är bankanställdas som ska rapportera mer om misstänkt korruption medan M tycker att ´polisens arbete mot grov organiserad brottslighet är särskilt angeläget. V anser exempelvis att transparensen av partifinansiering ska öka, men menar samtidigt att det inte finns anledning att reglera partiers redovisning av prioriteringar i sin verksamhet.

Europarådets rekommendationer är att reglerna för partifinansiering bör omfatta redovisning av utgifter, tillgångar och skulder. Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser inte att det finns anledning att redovisa partiernas utgifter, medan L och Mp ställer sig öppna för översyn av lagen. Att Sveriges offentliga finanser till stor del revideras av politiskt tillsatta lekmän, tycker likaså de flesta partier är en bra lösning att bevara. Signalen är att skattepengar inte är lika mycket värda. Inget parti ställer frågan om de där 100 miljarderna som försvinner i skattebrott och korruption innan mer pengar lovas ut.

”Vi på TI Sverige ställer nu frågan; Varför tar inget av partierna korruptionsfrågorna på allvar och varför är intresset för transparens ljummet, som bäst?” säger Michaela Ahlberg, styrelseordförande, TI Sverige.

”Korruption medför ökade kostnader, sned fördelning av gemensamma resurser, sämre marknadsförhållanden och, inte minst viktigt, minskat förtroende för våra viktiga institutioner och ledare. Medborgarnas tilltro är själva grundvalen för demokrati och den plattform som politikerna står på och att politikerna tar så lätt på denna viktiga fråga är obegripligt. Regeringen har antagit en handlingsplan för Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål, varför har man inte samtidigt antagit en handlingsplan för ett korruptionsfritt Sverige med korruptionsfria svenska institutioner och svenska företag? Är det okunskap eller ovilja?”

Enkätsvaren kommer att ligga till grund för en partidebatt i Almedalen, den 5 juli, som del av heldagen Tillsammans mot korruption.

Presskontakt :
Michaela Ahlberg,
styrelseordförande, TI Sverige
tel: 070-308 09 00

Brita-Lena Ekström,
styrelseledamot, TI Sverige 
tel: 073-056 70 51

Enkätsvaren i sin helhet
DN Debatt - ”Partierna bryr sig inte om att korruptionen tilltar

Följ oss

Vill du veta mera?