Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
ball-shaped-cartography-continent-1165676.jpg

CPI 2018: Stora ekonomier faller i korruptionsindex

Det ekar tomt i toppen på Transparency Internationals senaste korruptionsindex. Inget land har sedan 2016 lyckat uppnå 90 poäng eller mer av 100 möjliga. Corruption Perceptions Index (CPI) visar att korruptionen ökar när demokratin hotas.

Danmark hamnar på första plats med 88 poäng, tätt följd av Nya Zeeland med 87 poäng. Sverige mätte 2017 ett historiskt fall, men studsar marginellt upp i 2018 års mätning, och delar tillsammans med Finland, Singapore och Schweiz på en tredjeplats med 85 poäng vardera. I botten finns Syd Sudan, Syrien och Somalia.

Transparency International rapporterar om ett fortsatt misslyckande bland världens länder att motverka korruption. Världens största ekonomi, USA, faller ut ur ligan världens tjugo minst korrupta länder, där man befunnit sig sedan 2011, och Brasilien, världens åttonde största ekonomi, får sin sämsta placering på sju år.

“Vår forskning visar en tydlig koppling mellan en stark demokrati och ett framgångsrikt arbete mot korruption i offentlig sektor,” säger Delia Ferreira Rubio, ordförande för Transparency International. “Korruption tenderar att frodas där demokratiska institutioner är svaga. Det ser vi i många länder.”

Totalt sett hamnar två tredjedelar av världens länder under femtio poäng. Det är ett tecken på hur allvarligt problemet är, kommenterar Louise Brown, styrelseordförande för TI Sverige. ”Sverige är ett exportberoende land med ett stort antal globalt verksamma bolag. Läget innebär en oundviklig exponering för höga korruptionsrisker, vilket svenska verksamheter oavsett typ måste vara rustade för.” Trots Sveriges tredje plats i den nya mätningen finns det gott om utmaningar att hänvisa till.

”Vi glömmer väldigt snabbt missförhållanden och missbruk, vilket bidrar till att diskussionen om konsekvenserna ofta uteblir. Därför ser vi fram emot en fortsättning på civilministerns positiva bekräftelse i Almedalen att Sverige behöver en nationell handlingsplan mot korruption,” säger Louise Brown.

CPI:n baseras på en sammanvägning av upp till 13 olika källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Kontaktpersoner
Louise Brown, ordförande 073-389 89 29
Brita-Lena Ekström, styrelseledamot 073-056 70 51
Lotta Rydström, exekutivsekreterare 072-744 55 58

Pressmeddelande som pdf
Internationellt pressmeddelande