Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
shallow-focus-photo-of-world-globe-1098515.jpg

CPI 2020: Ökad risk för korruption under pandemin

I dag den 28 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). Sverige hamnar som vanligt på en hög placering (85 poäng) – men är inte bäst i Norden. Danmark upplevs fortfarande som minst korrupt (med 88 poäng) och Finland hamnar på samma poäng som Sverige, tätt följt av Norge.

Länderna poängsätts på en skala från 0 till 100, men inget land når full pott. Man får gå tillbaka till 2016 för att ett land ska nå 90 poäng. Nästan hälften av länderna har haft oförändrade poäng under snart ett decennium, vilket visar att regeringar inte gör tillräckligt för att motverka korruption. Mer än två tredjedelar av länderna får poäng under 50.

Årets index tar i begränsad utsträckning hänsyn till effekterna av pandemin på grund av mätperioden. Pandemin medför ökade risker för korruption i offentlig sektor, särskilt vad gäller upphandlingar både i Sverige och EU-gemensamt.

”Vi har redan exempel i Sverige på korruption i samband med vaccinering mot Covid-19”, säger Ulrik Åshuvud. Till exempel så har flera chefer inom vårdförvaltningen i Eskilstuna låtit vaccinera sina anhöriga.

Det är viktigt att man inte agerar på ett sådant sätt att det uppfattas som att man utnyttjar sin ställning för egen eller annans vinning.

”Information kring de åtgärder och beslut som fattas för att bekämpa pandemin, t.ex. hela vaccinhanteringen är därför viktigare än någonsin. Transparens, särskilt i svåra och komplexa skeenden, ger trovärdighet och skapar tillit”, säger Ulrik Åshuvud.

Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder. Indexet baseras på en sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Kontaktpersoner
Ulrik Åshuvud, ordförande 070-618 71 04
Brita-Lena Ekström, styrelseledamot 073-056 70 51
Lotta Rydström, exekutivsekreterare 072-744 55 58

Pressmeddelande som pdf
Internationellt pressmeddelande
CPI 2020: Rapport

Följ oss

Vill du veta mera?