Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
atlas-continent-country-269850.jpg

CPI2021: Arbetet mot korruption stagnerar när det behövs som mest

I dag den 25 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI).

Sverige hamnar som tidigare år på en hög placering (85 poäng) men har i likhet med flera andra länder stannat i poäng. Sverige tappar i förhållande till sina nordiska grannländer. Danmark upplevs fortfarande som minst korrupt (med 88 poäng) tillsammans med Finland (88 poäng) som ökar med 3 poäng. Norge (85 poäng) ökar och är nu på samma nivå som Sverige. Det är enbart Island (74 poäng) som fortsatt återfinns en bit längre ned.

”Att Sverige står still i korruptionsindexet medan andra nordiska länder förbättrar sig är ett tydligt tecken på att regeringen, i bred samverkan mellan offentlig och privat sektor, behöver förbättra sitt arbete mot korruption, säger Ulrik Åshuvud, ordf. i Transparency International Sverige.”

”Vi föreslog redan under 2021 nio konkreta åtgärder, samtidigt som Europarådets organ för övervakning av korruption (Greco) kritiserade Sverige för att inte ha genomfört flera av rekommendationerna inom offentlig sektor.”

”Att regeringen nyligen aviserat en bred översyn av förekomsten av otillåten påverkan och korruption gentemot myndigheter, förvaltningar och i det privata välkomnas därför. Det är viktigt att översynen bygger på en bred samverkan och TI Sverige är berett att bidra aktivt i arbetet, säger Ulrik Åshuvud”

Effekten av Covid 19-pandemin och särskilt risken för korruption och bristande insyn pga. särskilda pandemilagar av olika omfattning är märkbar. Även i Sverige förs i nuläget en debatt om bristande insyn i arbetet mot pandemin. Den ojämlika tillgången till vaccin i länder som har stort behov av att öka andelen vaccinerade bör också uppmärksammas.

Länderna poängsätts på en skala från 0 till 100, men inget land når full pott. Samma metod för indexet har nu använts i 10 år och trenden är tydlig – högstanivån blir lägre. För 10 år sedan hade tre länder 90 poäng men nu får inget land mer än 88 poäng. Hela 154 länder har antingen backat eller stagnerat under tioårsperioden, ett tydligt tecken på att många regeringar fortsatt inte gör tillräckligt för att motverka korruption.

Det globala medelvärdet är 43, samma värde som för 10 år sedan samtidigt som 2/3 av länderna (123 av 180) har allvarliga problem med korruption och hamnar under 50.

Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder. Indexet baseras på en sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.


Kontaktpersoner
Ulrik Åshuvud, ordförande 070-618 71 04
Lotta Rydström, exekutivsekreterare 072-744 55 58

Pressmeddelandet som pdf

Följ oss

Vill du veta mera?