Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
atlas-continent-country-269850.jpg

CPI2022: Sverige på lägsta nivå i korruptionsindexet sedan 2012

I dag den 31 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI). I det allvarliga säkerhetspolitiska läget som råder är tilliten till beslutsfattare och centrala samhällsfunktioner viktigare än någonsin. Korruption bidrar till att konflikt uppstår samtidigt som konflikter i sig skapar möjligheter till ökad korruption.

Sverige hamnar som tidigare år på en hög placering (83 poäng) men har lägsta poängen på 11 år och sjunker med 2 poäng jämfört med förra året. Sverige tappar därmed ytterligare i förhållande till sina nordiska grannländer och är näst sämst i Norden. Danmark upplevs fortfarande som minst korrupt i världen (90 poäng) tillsammans med Finland (87 poäng) som liksom Norge (84 poäng) minskar med 1 poäng. Island (74 poäng) återfinns fortfarande en bit längre ned.

"Sverige noteras för sin sämsta nivå i korruptionsindexet sedan 2012. Samtidigt har det funnits tecken på att förra regeringen tog till sig av våra krav på att arbetet mot korruption i Sverige behöver stärkas och tillsatte förra året Utredningen om åtgärder mot otillåten påverkan och korruption. Så sent som i fredags meddelade dock nuvarande regering att man vill ”ta ett omtag när det gäller utredning av de mycket angelägna frågorna om otillåten påverkan, korruption med mera”. Vi uppmanar regeringen att skyndsamt tillsätta den aviserade nya utredningen så att inte värdefullt påbörjat arbete går till spillo, säger Ulrik Åshuvud, ordf. i Transparency International Sverige."

"Vi ser samtidigt positivt på att tydligare direktiv nu kan utformas om specifika åtgärder och anser att regeringen i kommande direktiv bör ta särskild hänsyn till TI Sveriges förslag till nio konkreta åtgärder, fortsätter Ulrik Åshuvud."

Det säkerhetspolitiska läget och de kvarvarande effekterna av Covid 19-pandemin gör att transparens, integritet och ansvarsutkrävande utmanas alltmer - både nationellt och internationellt. Avslöjandet strax innan det svenska valet om att 5 av 8 riksdagspartier var beredda att ta emot anonyma bidrag väckte starka reaktioner, men tycks nu ha fallit i glömska. Lagen är till för att förebygga korruption och skapa transparens kring hur partierna finansieras – en central del av en fungerande demokrati.

"Vi hade redan innan avslöjandet föreslagit att lagen borde utvärderas. Det är den här typen av händelser som kan påverka Sveriges nivå i korruptionsindexet, men framför allt påverkar det partiernas trovärdighet och medborgarnas tillit till förtroendevalda, enligt Ulrik Åshuvud."

Länderna poängsätts på en skala från 0 till 100, men inget land når full pott. Samma metod för indexet har använts sedan 2012 och trenden är tydlig - det globala medelvärdet 43 för korruptionsindexet är oförändrat för elfte året i rad. Mer än 2/3 av länderna har allvarliga problem med korruption, med ett resultat under 50.

Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder. Indexet baseras på en sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Pressmeddelandet som pdf.
Internationellt pressmeddelande.
Global rapport.

Kontaktpersoner
Ulrik Åshuvud, ordförande 070-618 71 04
Lotta Rydström, exekutivsekreterare 072-744 55 58

Följ oss

Vill du veta mera?