Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
CPI2023_Global_Hero_image.jpg

CPI2023: Sverige på ny lägsta nivå i korruptionsindexet – den negativa trenden fortsätter

I dag den 30 januari publiceras Transparency Internationals årliga korruptionsindex, Corruption Perceptions Index (CPI).

Den negativa trenden för Sverige (82 poäng) fortsätter. Sverige hamnar nu på en ny lägsta nivå (-7 poäng sedan 2015) och tappar ytterligare i förhållande till sina nordiska grannländer och är därmed näst sämst i Norden. Danmark upplevs fortfarande som minst korrupt i världen (90 poäng) tillsammans med Finland (87 poäng) och Norge (84 poäng). Island (72 poäng) återfinns längre ned i indexet.

"Den fortsatt negativa utvecklingen kräver nu att regeringen tar ett samlat och systematiskt grepp kring arbetet mot korruption i Sverige, säger Ulrik Åshuvud, generalsekreterare i Transparency International Sverige."

"Vi noterar att det finns en uttalad ambition att den kommande nya nationella handlingsplanen mot korruption ska ta ”ett brett grepp om arbetet mot korruption och otillåten påverkan”. Vi förutsätter att handlingsplanen kommer att omfatta både den privata och hela den offentliga sektorn, och vi är fortsatt beredda att bidra aktivt till handlingsplanens utformning. Samtidigt efterfrågar vi den sedan över ett år aviserade straffrättsliga utredningen som bl.a. ska se över korruptionsbrotten, fortsätter Ulrik Åshuvud."

"De förslag till konkreta åtgärder, som vi lade i samband med den förra nationella handlingsplanen, är fortfarande aktuella tre år senare, säger Ulrik Åshuvud i en kommentar."

En väl fungerande rättsstat och ett oberoende rättsväsende är centralt för att förebygga och stoppa korruption både nationellt och internationellt. Länder, oberoende av poäng i korruptionsindexet, behöver ha ett särskilt fokus på rättsstatens funktioner för att säkerställa transparens, integritet och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Den utveckling vi ser i Sverige, med bl.a. organiserad brottslighet som infiltrerar samhällsfunktioner och användandet av företag som brottsverktyg, kräver nya lösningar.

"Den pågående parlamentariska kommittén, om insyn och transparens i finansieringen av politiska partier, som också ska ta ställning till om en reglering med krav på transparens i fråga om kontakter mellan politiska beslutsfattare och lobbyister bör införas, är ett resultat av de krav vi ställt på ett ökat fokus på politisk integritet i Sverige för att förebygga korruption. Det handlar ytterst om medborgarnas tillit till förtroendevalda, enligt Ulrik Åshuvud."

Länderna poängsätts på en skala från 0 till 100, men inget land når full pott. Samma metod för indexet har använts sedan 2012 och trenden är tydlig - det globala medelvärdet 43 för korruptionsindexet är oförändrat för tolfte året i rad. Mer än 2/3 av länderna har allvarliga problem med korruption, med ett resultat under 50.

Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder. Indexet baseras på en sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Kontaktpersoner
Ulrik Åshuvud, generalsekreterare, tfn: 070-618 71 04
Lotta Rydström, kanslichef, tfn: 072-744 55 58

Pressmeddelandet som pdf.
Global rapport.

Följ oss

Vill du veta mera?