Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
blank-creativity-design-247772.jpg

TILLSATT. TI Sverige söker designer

Transparency International (TI) Sverige är en svensk ideell förening del av det globala nätverket Transparency International - världens största antikorruptionsorganisation.

TI Sverige har beviljats projektfinansiering från Svenska Institutet. Projektet, Business Integrity in the Baltic Sea Region med syfte att stärka motståndskraften mot korruption hos företag verksamma i Östersjöregionen, närmar sig nu sitt slutskede. Beståndsdelar i projektet är bland annat en behovsanalys över vilka områden som kan behöva utvecklas för att stärka motståndskraften mot korruption bland företag verksamma i Östersjöområdet.


Vi söker nu en duktig designer som kan hjälpa oss att ta fram en digital rapport av behovsanalysen. Behovsanalysen består både av löpande text och illustrationer och är nu på totalt cirka 40 A4-sidor, inklusive pärmsidor, innehållsförteckning och referenser. Vi har en grundläggande grafisk profil att beakta, men i övrigt står det dig fritt att föreslå design. Som del av designen av rapporten önskar vi även separata visuella representationer ("infographs") främst av resultat, slutsatser och rekommendationer, som kan användas i olika sammanhang,

Vi tror inte att detta arbete tar mer än 3-4 arbetsdagar och vi önskar att du kan påbörja arbetet omgående och avsluta det senast 27 september. Ersättning för utfört uppdrag utbetalas senast 14 dagar efter godkänd slutlig leverans. Du måste inneha F-skattsedel för att kunna ta detta uppdrag.

Kontakta oss via info@transparency.se för vidare information eller för att skicka in en ansökan med bifogat kostnadsförslag och exempel på tidigare uppdrag.

Följ oss

Vill du veta mera?