Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
EC_TW11.jpg

Exporting corruption

Endast ett fåtal länder uppfyller OECD-konvententionen mot mutor

Transparency Internationals rapport Exporting Corruption, som publiceras i dag 12 september, granskar efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärstransaktioner. Studien granskar bl.a. antalet inledda förundersökningar och antalet hållna rättegångar samt hur många rättsfall som lett till fällande dom.

Resultatet visar att endast ett fåtal länder aktivt tillämpar konventionen – med Israel, Italien, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i spetsen.

För första gången inkluderar granskningen även länder som inte ratificerat OECD-konventionen men som genom undertecknandet av FN-konventionen mot korruption har skyldighet att aktivt arbeta mot internationella mutbrott. Hongkong, Indien, Kina och Singapore, får alla låga betyg i granskningen. Kina som står för över 10% av världens export uppmanas av Transparency International att, tillsammans med sina grannländer, ansluta sig till OECD-konventionen.

Sverige har i studien flyttats från ‘’begränsad efterlevnad’’ till ‘’måttlig efterlevnad’ på den fyrgradiga skalan. Detta är bl.a. tack vare en ökning av mutbrottsutredningar. Sverige får dock fortsättningsvis kritik för svag lagstiftning och låga bötesnivåer.

TI Sverige har lyft denna fråga under flera år och efterfrågar en översyn av nuvarande lagstiftning i syfte att få en modern lagstiftning med bl.a. förbättrade möjligheter att ställa juridiska personer till svars.

Internationellt pressmeddelande

Följ oss

Vill du veta mera?