Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
lady-justice-2388500_1920.jpg

TI Sveriges synpunkter på Regler om avstängning av statligt anställda

Transparency International Sverige har i tidigare remissvar pekat på att utredningens förslag behöver kompletteras med att tydligt referera till Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och att en avstängning inte får tillämpas mot en anställd som anmält missförhållande i enlighet med den lagen eller använt sig av sin meddelarfrihet.

I promemorian konstateras att det ”för anställda som använder sig av meddelarfriheten eller anmäler missförhållanden finns bestämmelser som skyddar dem mot repressalier från arbetsgivaren, bl.a. i 1 kap. 7 § och 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen samt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. ”I promemorian konstaterar man vidare att något sådant förtydligande som Transparency International Sverige efterfrågar därför inte bedöms behövas.

TI Sverige anser fortsatt att det behöver införas en särskild reglering som tar hänsyn till om den anställde, vid prövningen av en eventuell avstängning, anmält missförhållande i enlighet med visselblåsarlagen eller använt sig av sin meddelarfrihet. En möjlig väg framåt är att i den nya 22 a § i lagen om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning, lägga till att det ska krävas särskilda skäl för avstängning om den anställde anmält missförhållande i enlighet med Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden eller använt sig av sin meddelarfrihet

Följ oss

Vill du veta mera?