Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
key-3348307_1920.jpg

Förstärkt arbete mot korruption i offentlig förvaltning

För ett år sedan, på den internationella antikorruptionsdagen, informerade civilminister Lena Micko vid vårt seminarium att en handlingsplan mot korruption skulle tas fram. Nu är den på gång.

Handlingsplanen mot korruption i offentlig förvaltning innehåller bland annat ett antal vägledande principer för förvaltningens arbete mot korruption. Statskontoret får i uppdrag att bl.a. utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption samt riskanalys av korruption. Statskontoret ska även inrätta ett samverkansforum för myndigheter i syfte att utveckla arbetssätt mot korruption, identifiera kunskapsluckor och generera uppslag på informationsinsatser. Andra aktörer ska också ges möjlighet att medverka.

Transparency International Sverige välkomnar den första nationella handlingsplanen och ser fram emot att ta del av detaljerna när handlingsplanen finns tillgänglig.

Vi kommer i januari 2021 att arrangera ett webinarium där vi fördjupar oss i genomförandet av handlingsplanen. Mer information följer närmare.

Läs mer:
Arbetet mot korruption ska förstärkas
Uppdrag till Statskontoret att främja arbetet mot korruption i offentlig förvaltning

Följ oss

Vill du veta mera?