Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
road-220058_1280.jpg

TI Sveriges förtroendevalda 2022-2023

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2022-2023.

Styrelsen består under 2022-2023 av följande ledamöter: Ulrik Åshuvud (ordförande, invald 2021-2023), Clas Barkman (invald 2021-2023), Gunnela Hahn (invald 2021-2023), Stephanie Leisnert (nyval 2022-2024, tidigare suppleant), Claes Norgren (nyval 2022-2024), Alf Persson (invald 2021-2023), Anna Persson (invald 2021-2023), Pontus Selderman (invald 2021-2023) och Ylva Skoogh (omval 2022-2024). Följande personer är suppleanter: Hema Lehocky (omval 2022-2023), Pia Karlberg (nyval 2022-2023), Nils Resare (nyval 2022-2023) samt Peter Winai (omval 2022-2023).

Som revisorer omvaldes Anders Hjertstrand och Mikael Ikonen för 2022-2023. Som revisorssuppleant omvaldes Anders Mellbourn.

Valberedningen har under 2021-2022 bestått av Lars Björklund, sammankallande, Ulla Andrén, Gunnar Bäckström och Olle Lundin. Valberedningen består fram till nästa ordinarie föreningsstämma av sittande ledamöter.

TI Sverige vill tacka avgående styrelseledamöterna Inga-Britt Ahlenius och Veronique Lönnerblad samt suppleanten Sara Taxén för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. 

Följ oss

Vill du veta mera?