Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
road-220058_1280.jpg

TI Sveriges förtroendevalda 2023-2024

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2023-2024.

Styrelsen består under 2023-2024 av följande ledamöter: Anna Persson (ordförande, nyval 2023-2025), Clas Barkman (omval 2023-2025), Claes Norgren (invald 2022-2024) Gunnela Hahn (omval 2023-2025), Hema Lehocky (nyval 2023-2025, tidigare suppleant), Nils Resare (nyval 2023-2025, tidigare suppleant), Pontus Selderman (omval 2023-2025), Stephanie Leisnert (invald 2022-2024) och Ylva Skoogh (invald 2022-2024). Följande personer är suppleanter: Anna Zetterström Bellander (nyval 2023-2024), Giovanni Leoni (nyval 2023-2024), Kaj Juhlin (nyval 2023-2024) samt Pia Karlberg (omval 2023-2024).

Som revisorer valdes Anders Hjertstrand (omval 2023-2024) och Fredric Hävrén (nyval 2023-2024). Som revisorssuppleant omvaldes Anders Mellbourn.

Valberedningen har under 2022-2023 bestått av Lars Björklund (sammankallande), Ulla Andrén, Gunnar Bäckström och Olle Lundin. Valberedningen består fram till nästa ordinarie föreningsstämma av Christoffer Lindblad (nyval), Gunnar Bäckström (omval), Olle Lundin (omval) och Ulla Andrén (omval).

TI Sverige vill tacka avgående styrelseledamoten Alf Persson samt suppleanten Peter Winai för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. Tack även till Lars Björklund för hans engagemang i valberedningen och till Mikael Ikonen som revisor.

Följ oss

Vill du veta mera?