Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
adventure-ball-shaped-blur-346885.jpg

Investerare i arbetet mot korruption

Den 29 juni arrangerade Transparency International Sverige tillsammans med Folksamgruppen ett seminarium som belyste investerares roll i antikorruptionsarbetet.

Inom ramen för TI Sveriges Investors Integrity Forum (IIF) fokuserar ett antal svenska investerare på hur de, bland annat genom ägardialoger, kan sätta mer ljus på både företags och sitt eget arbete mot korruption. Investerare har länge efterfrågat ett initiativ som enbart fokuserar på antikorruptionsfrågor och ser att TI Sveriges IIF bidrar som plattform för att även stöda det bredare hållbarhetsarbetet.

Panelen som bestod av representanter från IIF betonade bland annat betydelsen av att identifiera och belysa risker och konsekvenser av korruption, att dra lärdomar av misstag eller fel som begåtts, att ha tydliga åtgärdsplaner när oegentligheter upptäckts, samt att arbeta med transparens och ansvarsutkrävande i leverantörskedjan.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om medlemskap i IIF!

Följ oss

Vill du veta mera?