Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
shallow-focus-photo-of-world-globe-1098515.jpg

Internationella antikorruptionsdagen 2022

Internationella antikorruptionsdagen 2022

Den 9 december bjöd TI Sverige och Institutet Mot Mutor in till en digital halvdag för att uppmärksamma den internationella antikorruptionsdagen.

Den tidigare regeringen gav Statskontoret i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka korruption inom kommuner och regioner. Hur ser lägesbilden ut och vilka utmaningar har identifierats så här långt?

På nationellt plan tillsattes även en utredning för en översyn av vilka åtgärder som behövs för att motverka otillåten påverkan och korruption. Vad krävs för att komma till bukt med såväl otillåten påverkan som korruption?

I år sammanföll dessutom världens största antikorruptionskonferens med den internationella antikorruptionsdagen. Vilka diskussioner pågår globalt och vad präglar kommande antikorruptionsarbete?

Vilka åtgärder behövs för att motverka korruption på kommunal och regional nivå?
(se diskussionen här)
Johan Mörck, Utredare, Statskontoret
Boel Godner, Ordförande, Södertäljes kommunstyrelse
Ingrid Bergman, Inköpschef, Region Skåne
Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare, Institutet mot mutor (moderator)

Hur förebyggs otillåten påverkan och korruption nationellt?
(se diskussionen här)
Leif Jakobsson, Särskild utredare, Utredning om åtgärder mot otillåten påverkan och korruption (Dir. 2022:112)
Karolina Hurve, Utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Rikard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket
Nils Resare, Journalist (moderator)

Direkt från internationella antikorruptionskonferensen i Washington – hur går snacket?
(se diskussionen här)
Daniel Eriksson, CEO, Transparency International
Guro Slettemark, Generalsekreterare, Transparency International Norge
Ulrik Åshuvud, Ordförande, Transparency International Sverige (samtalsledare)

Summering av Hayaat Ibrahim och Ulrik Åshuvud

Inbjudan finns även som pdf.

Följ oss

Vill du veta mera?