Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-hrayr-movsisyan-2337415.jpg

Nominera Årets Visselpipa 2022

Visselblåsare är några av samhällets hjältar. Genom att avslöja maktmissbruk – såsom korruption – hjälper de till att både offentliga och privata resurser används på det sätt de är avsedda för.

TI Sveriges definition av korruption: ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Det är en bred definition som sträcker sig längre än givande och tagande av muta och innefattar även det man i vardagligt tal benämner som "vänskapskorruption".

Visselpipor kommer i olika former, men gemensamt för dem alla är att de vågar blotta maktmissbruk och oegentligheter – ofta på bekostnad av sin egen trygghet eller säkerhet, men till fördel för samhället i stort.

Genom att belysa maktmissbruk säkrar visselblåsarna även upp vår demokrati: Först när medborgarna får kännedom om oegentligheter kan de kräva ansvar av politiker, tjänstemän, makthavare och andra aktörer. Vårt samhälle behöver dem – de som vågar blåsa i visselpipan och bryta tystandskulturen.

Nu kan du nominera kandidat/er till utmärkelsen Årets Visselpipa 2022. Nomineringsprocessen pågår fram till 31 oktober.

Transparency International Sverige uppmärksammar sedan 2007 en eller flera personer som har avslöjat oegentligheter, inom såväl offentlig som privat sektor. Utmärkelsen kan gå till en anställd som har visat civilkurage genom att röja korruption inom den egna sfären. Den kan gå till exempelvis användare, kunder eller anhöriga som uppmärksammat otillbörliga avsteg från regelverk eller rutiner. Årets Visselpipa kan också ges till en journalist som avslöjat maktmissbruk eller andra oegentligheter.

Skicka ditt förslag till nomineringar till Årets Visselpipa 2022 via e-post till styrelsen för Transparency International Sverige. Nomineringen ska bestå av en fyllig beskrivning och motivering till förslaget. Av beskrivningen ska också framgå vilken relation den eller de som lämnar förslaget har till den/de nominerade.

Följ oss

Vill du veta mera?