Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
desk-office-hero-workspace.jpg

Nominera till TI Sveriges styrelse

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2020 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag.

TI Sverige är en ideell förening vars verksamhet finansieras främst av medlemsavgifter och donationer. Vi är del av det internationella nätverket Transparency International med sekretariat i Berlin.

TI Sveriges styrelse möts var 4-6:e vecka, utom under sommaren. Ledamöter och suppleanter arbetar aktivt mellan mötena i utskott och arbetsgrupper med att bl.a. svara på remisser, utveckla ställningstaganden, skriva debattartiklar, utarbeta och genomföra projekt, seminarier och andra aktiviteter. Vi förutsätter att du som kandiderar kan lägga ned tid och engagemang på förtroendeuppdraget. Mandatperioden är två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter.

Vi önskar en kort presentation samt CV och kontaktuppgifter. En blivande styrelsemedlem ska vara medlem i TI Sverige. Läs mer här om medlemskap.

Nomineringar måste vara oss tillhanda senast 15 februari 2020 och sker genom e-post till valberedningens ordförande Einar Lundgren som även kan svara på ytterligare frågor.

Valberedningen, för 2019-2020, består av:
Einar Lundgren, ordförande, e-post
Carin Norberg
Kristina Simion

Följ oss

Vill du veta mera?