Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-209640.jpg

Nominera till TI Sveriges styrelse 2023

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, integritet och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma i april 2023 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag.

TI Sverige är en ideell förening vars verksamhet finansieras främst av medlemsavgifter och donationer. Vi är del av det internationella nätverket Transparency International med internationellt sekretariat i Berlin.

TI Sveriges styrelse möts var 4-6:e vecka, utom under sommaren. Ledamöter och suppleanter arbetar aktivt mellan mötena i utskott och arbetsgrupper med att bl.a. svara på remisser, utveckla ställningstaganden, skriva debattartiklar, utarbeta och genomföra projekt, arrangera seminarier och andra aktiviteter. Under rådande pandemi sker styrelsemöten, utskottsmöten och alla seminarier virtuellt. Vi förutsätter att du som kandiderar kan lägga ned tid och engagemang på förtroendeuppdraget. Mandatperioden är två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter.

Vi önskar en kort presentation samt CV och kontaktuppgifter. En blivande styrelsemedlem ska vara medlem i TI Sverige. Läs mer här om medlemskap.

Vi är särskilt intresserade av kompetens och erfarenhet från nedan områden och deras roll i samhällsutvecklingen och arbetet mot korruption:
- Offentlig verksamhet på kommunal och regional nivå
- IT, cybersäkerhet och AI
- Organiserad brottslighet
- Finans- och investerarfrågor

TI Sverige har för avsikt att öka mångfalden i styrelsen och ser därför gärna att styrelsens sammansättning också speglar samhället i stort.

Nomineringar ska vara oss tillhanda senast 26 februari 2023 och sker genom e-post till valberedningens ordförande Lars Björklund som även kan svara på ytterligare frågor.

Valberedningen, för 2022-2023, består av:
Lars Björklund, ordförande, e-post
Ulla Andrén
Gunnar Bäckström
Olle Lundin

Följ oss

Vill du veta mera?