Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-photo-209640.jpg

Nominera till TI Sveriges styrelse 2024

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, integritet och ansvarsutkrävande inom både det privata och offentliga rummet? Inför Transparency International Sveriges ordinarie föreningsstämma i april 2024 söker nu valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av att anta ett spännande och givande styrelseuppdrag som gör skillnad.

TI Sverige är en ideell förening vars verksamhet finansieras främst av medlemsavgifter och donationer. Vi är del av det internationella nätverket Transparency International med internationellt sekretariat i Berlin.

TI Sveriges styrelse möts ungefär en gång i månaden, utom under sommaren. Ledamöter och suppleanter arbetar även aktivt mellan mötena i olika utskott och arbetsgrupper med bl.a. Business Integrity Forum, Investors Integrity Forum och Årets Visselpipa men också med andra frågor i enlighet med TI Sveriges strategi, till exempel transparens och politisk integritet. Vi förutsätter att du som kandiderar kan lägga ned tid och engagemang på detta förtroendeuppdrag. Mandatperioden är två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter.

Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen önskar vi en kort presentation samt din CV och kontaktuppgifter. En blivande styrelsemedlem ska även vara medlem i TI Sverige. Läs mer om medlemskapet i TI Sverige här.

Vi är i år särskilt intresserade av kompetens och erfarenhet från nedan områden och deras roll i samhällsutvecklingen och arbetet mot korruption:
- Offentlig verksamhet på alla nivå
- Arbetet mot organiserad brottslighet
- Erfarenhet av fundraising till liknande organisationer

TI Sverige har för avsikt att öka mångfalden i styrelsen ytterligare och ser därför gärna att styrelsens sammansättning speglar samhället i stort.

Nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda senast 8 mars 2024 och sker genom e-post till valberedningens ordförande Christoffer Lindblad som även kan svara på ytterligare frågor.

Valberedningen, för 2023-2024, består av:
Christoffer Lindblad, ordförande, e-post
Ulla Andrén
Gunnar Bäckström
Olle Lundin

Följ oss

Vill du veta mera?