Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
hammer-719066_1920.jpg

Ny kommunal redovisningslag beaktar inte pensionsåtaganden

Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag införs 1 januari 2019. TI Sverige noterar att regeringen inte tar ställning till utredningens förslag om hur kommunerna ska redovisa sina pensionsåtaganden utan att denna fråga ska utredas vidare. TI Sverige vill peka på hur centralt det är att frågan klargörs med syfte att åstadkomna enhetliga principer. Redovisningen av kommunens pensionsåtaganden är av stor betydelse för medborgarnas och skattebetalarnas möjligheter att bedöma en kommuns ekonomiska ställning. Kommunerna utgör den dominerande  delen av den offentliga ekonomin och det är ett starkt allmänintresse att öka den ekonomiska transparensen och möjligheten till reell insyn i deras ekonomi.

Följ oss

Vill du veta mera?