Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
hammer-719068_1920.jpg

Ny ordförande för TI Sverige

TI Sveriges styrelse beslöt vid ett möte den 11 december 2018 att Louise Brown, viceordförande, interimistiskt tar över ordförandeskapet från Michaela Ahlberg som på grund av andra tidskrävande åtaganden inte längre har möjligt att vara styrelseordförande. Louise Brown är ordförande till årsstämman i april 2019. Som viceordförande beslöt styrelsen att utse Ulrik Åshuvud. Styrelsen tackar Michaela Ahlberg för sitt engagemang som ordförande i föreningen. Michaela Ahlberg kvarstår tills vidare som styrelseledamot.

Följ oss

Vill du veta mera?