Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
mic-1132528_1920.jpg

Inbjudan: Ökad trygghet för visselblåsare

Inbjudan - Ökad trygghet för visselblåsare

Välkomna till ett webbaserat seminarium den 20 augusti om Ökad trygghet för visselblåsare, dvs slutbetänkandet från utredningen om Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (det sk. visselblåsardirektivet).

Den särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö och huvudsekreteraren Per Larsson deltar i ett samtal tillsammans med TI Sveriges ordförande Ulrik Åshuvud. Utredningen föreslår en ny lag och en kompletterande förordning som genomför direktivets krav på säkerhet för den som rapporterar och i vissa avseenden ger ett starkare skydd än direktivets minimikrav. Lagstiftningen innehåller bland annat krav på rapporteringskanaler för alla arbetsgivare med fler än femtio anställda – både inom offentlig och privat sektor – och sekretesskydd för den rapporterande.

Samtalet fokuserar på de förändringar som enligt utredningen krävs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden i förhållande till direktivet. Exempel på särskilda utmaningar i den svenska kontexten kommer också att diskuteras.

Datum och tid: 20 augusti 2020, kl. 15-16
Plats: Online, via Zoom
Anmäl dig här senast 18 augusti 2020
Anslutningslänk skickas ut den 19 augusti till alla anmälda.
Seminariet är kostnadsfritt, öppet för alla intresserade och hålls på svenska.

Följ oss

Vill du veta mera?