Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
money-laundering-1963184_1920.jpg

Samverkan mot penningtvätt efterfrågas

Den 6 september bjöd AP-fonderna och Etikrådet in till ett seminarium om hur man förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

VD:ar från fyra storbanker, representanter från tillsynsmyndigheter och Ulrik Åshuvud, ordf. Transparency International Sverige uppmuntrade till ökad samverkan och informationsdelning för att effektivisera arbetet mot ekonomisk brottslighet. Ulrik belyste bl.a. vikten av transparens, integritet och ansvarsutkrävande som beståndsdelar i det förebyggande arbetet.

Transparency International Sverige välkomnar Etikrådets initiativ och ser fram emot fortsatt samverkan i denna fråga.

Läs mer här

Följ oss

Vill du veta mera?