Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
world-1264062_1920.jpg

Seminarier om korruption och säkerhet

Seminarier om sambanden mellan korruption och säkerhet 

TI Sverige och Utrikespolitiska Institutet arrangerar gemensamt under våren 2018 en serie på fyra seminarier som belyser olika aspekter på sambanden mellan korruption och internationell och nationell säkerhet. Seminarieserien möjliggöras genom finansiering från Riksbankens Jubileumsfond.

Den 6 februari medverkade Sarah Chayes, Carneige Endowment for International Peace, och Alexander Cooley, Columbia University’s Harriman Institute for the Study of Russia, Eurasia and Eastern Europe, i seminariet ”Corruption in Post-Socialist States”. Chayes betonade vikten av att förstå de komplexa kleptokratiska nätverk som finns i många korrupta länder, t.ex. i Afghanistan. I dessa skickas mutorna uppåt i hierarkierna i utbyte mot skydd för de som befinner sig på lägre nivåer. Cooley framhöll vikten av att få grepp om de mekanismer som tillåter kleptokraterna att tvätta sina smutsiga pengar, t.ex. genom köp av fastigheter i attraktiva städer som London.

Den 15 februari arrangerades ”The Downside of Globalisation: Corruption and the International Order” med Daniel Kaufmann, f.n. chef för Natural Resource Governance Institute (NRGI), tidigare bl.a. chefsekonom på Världsbanken, som huvudtalare. James Lynch från TI UK Defence and Security och Johan Englund, forskare vid Försvaret Forskningsinstitut kommenterade. Kaufmann underströk betydelsen av data, mätningar och övervakning för möjligheten att kartlägga korruption som han såg som ett mycket dyrt symptom på svaga institutioner och svagt styre. Lynch pekade på hur korruption leder till ökad osäkerhet. I många korrupta länder pågår kapprustning och mer eller mindre akuta konflikter. Englund talade bl.a. om hur politiska ledare och deras familjer tagit kontrollen över många av republikerna i f.d. Sovjetunionen, s.k. ”state capture”. I ett litet antal länder har progressiva ledare lyckats reducera korruptionen, t.ex. Botswana och Estland.

Se vårt kalendarium för kommande seminarier inom samma serie.

Följ oss

Vill du veta mera?