Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
daylight-equipment-hanging-147430.jpg

Sex som korruption - även i Sverige?

Kopplingar mellan sexuella övergrepp, makt och korruption är inget nytt - i en ”visselblåsar”-papyrus från Thebe cirka 1200 f.Kr anklagas chefsförmannen för byggarna av kungliga gravar för att ha mutat sig till sin tjänst och till yttermera visso för att ha begått flera allvarliga sexuella övergrepp.

Att personer i många länder krävs på sexuella tjänster för att till exempel få bra betyg i skolan, eller för att få anställning finns det många exempel på. International Association of Women Judges har myntat begreppet ’sextortion’ för just sådana situationer där sexuella tjänster helt eller delvis ersätter pengar eller andra krav i korrupta transaktioner.

Sexuella trakasserier – som lyfts fram i olika #metoo upprop – förekommer i olika kontexter. Sexuella trakasserier och övergrepp kan i vissa fall även i Sverige falla under TI Sveriges definition: "korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning".

Kan och bör sådana sexuella trakasserier och övergrepp även karakteriseras och beivras som korruption i Sverige? Skall man inkludera inte bara krav på utan även erbjudande av sexuella tjänster för att uppnå otillbörliga fördelar? Kan man i så fall sanktioneras för både sexuella trakasserier och korruption? Blir det lättare att få slut på vissa allvarliga fall av trakasserier om de klassas som korruption? Hur bör arbetsgivare och chefer behandla dylika situationer?

Om dessa och andra frågor kring sex och korruption diskuterar:

Helena Olofsdotter Stensöta, docent och lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om genus, etik, offentlig politik och administration, och har även skrivit om genus och korruption samt nyligen om sex som korruption och vad ett sådant synsätt i så fall innebär.

Lisa Salmonsson, universitetslektor i sociologi vid Örebro universitet, med forskningsintressen inom bland annat inom arbetssociologi och professionssociologi. Hon var även initiativtagare till #Akademiuppropet.

Fredrik Dahl, advokat och ansvarig för arbetsrättsavdelningen på Advokatfirman Vinge, med mer än tjugo års erfarenhet av arbetsrättsfrågor.

Moderator är Alf Persson, ledamot i TI Sveriges styrelse.

Tid: 17 maj kl 18-19:30
Plats: IOGT-NTO-gården Klara, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Anmäl dig här.

Följ oss

Vill du veta mera?