Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
brexit-eu-europe-113885_2.jpg

Stärkt skydd för visselblåsare

Den 7 oktober antog Europeiska unionens råd nya regler för skydd av visselblåsare. De nya reglerna kommer bl.a. att kräva säkra rapporteringskanaler både inom en organisation - privat eller offentlig - och till offentliga myndigheter. Vidare så stärks skyddet mot repressalier och det ställs nu krav på adekvat information från nationella myndigheter samt utbildning av offentliga tjänstemän.

EU ska garantera en hög skyddsnivå för de som blåser i visselpipan i ett brett spektrum av sektorer, så som offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, folkhälsa, samt konsument- och dataskydd.

Transparency International välkomnar direktivet men efterlyser samtidigt nationell lagstiftning som täcker visselblåsarskydd inom alla sektorer – inklusive t.ex. försvar och säkerhet och uppmanar EU-länder att stärka skyddet i rättsliga förfaranden och att inrätta nationella myndigheter för tillsyn och efterlevnad av visselblåsarlagstiftningen och för att samla in och publicera uppgifter om efterlevnad.

Resources

Följ oss

Vill du veta mera?