Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
IG_Story_St%C3%B6dlinjen.png

Välkommen till TI Sveriges Stödlinje för visselblåsning

Transparency International Sverige öppnar nationell stödlinje för visselblåsning

Den 24 oktober öppnade TI Sverige en stödlinje för visselblåsning. Stödlinjen erbjuder information och stöd till personer som vill veta mer om visselblåsning. Det vi kan hjälpa till med är information om:
✔️ visselblåsares rättigheter och skyldigheter i offentlig, privat och ideell sektor i Sverige,
✔️ det skydd visselblåsare har enligt visselblåsarlagen, och
✔️ vilka rapporteringskanaler som finns och hur man kan gå till väga för att visselblåsa.

Sverige fick 2021 en ny visselblåsarlag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, som ger visselblåsare ett ökat skydd. Lagen har även gett vissa organisationer, som TI Sverige, möjlighet till statsbidrag för att ge information och stöd till visselblåsare. Syftet med bidraget är att visselblåsare ska ha tillgång till tydlig, lättillgänglig och kostnadsfri information om vad lagen innebär.

Genom att blotta missförhållanden, såsom maktmissbruk och korruption, bidrar visselblåsare till att både offentliga och privata resurser används på det sätt de är avsedda för – men ofta sker avslöjandet på bekostnad av deras egen trygghet eller säkerhet. Vetskapen om vem som skyddas av lagen – och hur – behöver stärkas. Lyssna till en mottagare av Årets Visselpipa som ger sin syn på Stödlinjen.

Stödlinjen kan kontaktas via telefon eller säkert formulär. All kontakt med Stödlinjen kommer att vara konfidentiell och man kan även välja att vara anonym.

Stödlinjen erbjuder inte juridisk rådgivning, utreder inte specifika fall och företräder inte visselblåsare i kontakt med rättsväsendet, arbetsgivare eller myndigheter.

Kontaktuppgifter och öppettider finns här.

Presskontakt:
Ulrik Åshuvud,
Generalsekreterare,
Transparency International Sverige
tel: 070-618 71 04 eller e-post

Följ oss

Vill du veta mera?