Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
road-220058_1280.jpg

TI Sveriges förtroendevalda 2021-2022

Vid gårdagens ordinarie föreningsstämma valdes Transparency International Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2021-2022.

Styrelsen består under 2021-2022 av följande ledamöter: Ulrik Åshuvud (ordförande, omval 2021-2023), Inga-Britt Ahlenius (vald 2020-2022), Clas Barkman (nyval 2021-2023), Gunnela Hahn (omval 2021-2023), Véronique Lönnerblad (vald 2020-2022), Alf Persson (omval 2021-2023), Anna Persson (nyval 2021-2023), Pontus Selderman (omval 2021-2023) och Ylva Skoogh (vald 2020-2022). Följande personer är suppleanter: Hema Lehocky (nyval 2021-2022), Stephanie Leisnert (omval 2021-2022), Sara Taxén (nyval 2021-2022) samt Peter Winai (omval 2021-2022).

Som revisorer omvaldes Anders Hjertstrand och Mikael Ikonen för 2021-2022. Som revisorssuppleant omvaldes Anders Mellbourn.

Valberedningen har under 2020-2021 bestått av Einar Lundgren, sammankallande, Carin Norberg och Lars Björklund. Valberedningen består fram till nästa ordinarie föreningsstämma av Ulla Andrén (nyval), Lars Björklund (omval), Gunnar Bäckström (nyval) samt Olle Lundin (nyval). Valberedningen väljer inom sig sammankallande.

TI Sverige vill tacka avgående styrelseledamoten Brita-Lena Ekström samt suppleanterna Gunilla Hesselmark och Eva Persson för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. Ett varmt tack även till avgående ledamöter i valberedningen Einar Lundgren och Carin Norberg.

Följ oss

Vill du veta mera?