Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
all-way-clouds-colors-1758415.jpg

Svenska aktörer måste bli bättre på att förebygga och aktivt förhindra korruption

Det är med förvåning vi kan konstatera att det återigen har uppdagats en korruptionsaffär inom ramen för Sidas verksamhet. TI Sverige ser allvarligt på detta och konstaterar att det fortsatt finns anledning att se över formerna för Sidas samarbete och de riskbedömningar som görs i samband med att man bl.a. ingår stora finansieringsavtal med externa aktörer. Det är viktigt att Sida är transparent kring hur detta ärende har hanterats och vilka åtgärder som nu vidtas.

TI Sverige har under en längre tid pekat på behovet av en bred och stärkt nationell samverkan mellan offentlig och privat sektor för att bättre möta de hot som korruption utgör. Vi välkomnar att dialogen sedan i våras intensifierats med olika regeringsföreträdare och detta senaste exempel pekar bara på behovet av att snabbt komma igång med samverkan för att gemensamt kunna utveckla mer konkreta åtgärder och en långsiktig nationell strategi.

”Det är särskilt allvarligt när medel till fattigdomsbekämpning inte används på ett korrekt sätt och någon missbrukar sin ställning för privat vinning”, säger Ulrik Åshuvud, ordf. i TI Sverige. ”Tyvärr ser vi att korruptionen ökar i hela världen och svenska aktörer måste bli bättre på att förebygga och aktivt förhindra korruption både inom den svenska och internationella verksamheten. För det krävs en bred och stärkt nationell samverkan.”

Följ oss

Vill du veta mera?