Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
brexit-eu-europe-113885.jpg

Synpunkter på bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

TI Sverige har till Justitiedepartementet gett synpunkter på Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. TI Sverige instämmer i bedömningen att Sverige uppfyller direktivets krav när det gäller straffansvar för gärningar som omfattas av artikel 4.2, dvs. aktiv och passiv korruption.

TI Sverige föreslår att Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) även bjuder in TI Sverige, och andra berörda organisationer, att medverka i rådets arbete. SEFI-rådet konstaterade i sin senaste treårsrapport att man under de kommande åren också skulle ha ”fokus på att mellan myndigheterna öka och sprida kunskap om hur korruption inom de förvaltande myndigheterna förebyggs och upptäcks”. TI Sverige är berett att bidra i det arbetet.

Följ oss

Vill du veta mera?