Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
lady-justice-2388500_1920.jpg

Synpunkter på Ökad trygghet för visselblåsare

TI Sverige välkomnar att förslagen i betänkandet i vissa delar går längre än EU-direktivets krav, till exempel att skyddet för visselblåsare inte är begränsat till överträdelser av EU-rätten, utan omfattar även rapportering av information om överträdelser av svensk lagstiftning. Vidare ser vi positivt på att man inte utnyttjat direktivets möjlighet att undanta mindre kommuner utan föreslår att den nedre gränsen för arbetsgivare sätts till de som har minst 50 arbetstagare. Det innebär att samtliga svenska kommuner blir skyldiga att ha interna rapporteringskanaler oavsett invånarantal.

TI Sverige vill dock påpeka några saker kring förslaget. Läs TI Sveriges synpunkter här.

Följ oss

Vill du veta mera?