Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
pexels-andrea-piacquadio-764293.jpg

TI Sverige välkomnar en generalsekreterare

Transparency International Sveriges (TI Sverige) medverkan i samhällsdebatten och det breda antikorruptionsarbetet efterfrågas allt mer. TI Sveriges styrelse beslutade därför i december 2022 att utlysa en tjänst som generalsekreterare i uppgift att leda och utveckla verksamheten. Efter bedömning och intervjuer har styrelsen avslutat ansökningsprocessen.

Styrelsen har fattat beslut att utse Ulrik Åshuvud till generalsekreterare för föreningen. Ulrik Åshuvud har en bred bakgrund från både offentlig och privat sektor med fokus på inrikes och rättsliga frågor och har närmast varit styrelseordförande för TI Sverige sedan 2019. Vid hans tillträde som generalsekreterare den 1 mars 2023 tar Alf Persson över som t.f. styrelseordförande fram till ordinarie föreningsstämma i april.

"Vi är glada att Ulrik tackat ja till tjänsten som generalsekreterare - en förstärkning av TI Sverige! Vi kommer nu att ha de resurser som krävs för att få större genomslag på ännu fler områden i arbetet mot korruption. Och även för att förverkliga ambitionerna i TI Sveriges strategi till 2030, att effektivt och slagkraftigt främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande varhelst det behövs”, säger Alf Persson, t.f. ordförande från 1 mars.

”Jag ser fram emot att i rollen som generalsekreterare få fortsatt möjlighet att bidra till TI Sveriges viktiga arbete mot korruption. Tillsammans med styrelsen och medarbetare hoppas jag kunna skapa långsiktiga förutsättningar för TI Sverige att vara en aktiv aktör i samhällsdebatten i dessa centrala frågor”, säger Ulrik Åshuvud.

För frågor vänligen kontakta:

Alf Persson
e-post | 076-128 51 23

Ulrik Åshuvud
e-post | 070-618 71 04

Följ oss

Vill du veta mera?