Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.
atlas-continent-country-269850.jpg

TI Sverige beviljas förnyad ackreditering

Transparency International Sverige är en nationell avdelning ("chapter") i det globala nätverket Transparency International med internationellt sekretariat i Berlin. Det globala nätverket består av cirka hundra nationella avdelningar som alla främjar transparens, integritet och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption för en hållbar utveckling. Varje avdelningar har dock en egen strategi och prioriteringar utifrån det land och förutsättningar de befinner sig i.

Ungefär vart tredje år genomgår alla avdelningar en process för att säkerställa kvalitet, kontinuitet och påverkan. TI Sverige har under hösten 2021 genomgått denna ackreditering med gott resultat och är nu omackrediterade som nationell avdelning i Transparency International. Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Följ oss

Vill du veta mera?